Mat & Klimat

Klimatkrisen når matbordet - flera rapporter varnar för växtsjukdomar och minskade skördar

I takt med att världen värms upp väntas också växtsjukdomar och skadedjur få större geografisk spridning. Eftersom matsystemet är beroende av ett fåtal grödor riskerar sådana sjukdomar få långtgående konsekvenser för den globala matförsörjningen.

24 september 2021

Inför FN-toppmötet om världens matsystem har det kommit en rad olika vetenskapliga rapporter som varnar för konsekvenserna av en allt varmare planet. Extrema temperaturer, förändrade regnmönster och spridning av växtsjukdomar – allt detta hotar ett matsystem som till stor del gjort sig beroende av några fåtal arter av växter och djur.

Under torsdagen samlades ett 90-tal världsledare för att delta digitalt i FN:s globala toppmöte om matsystemens framtid. På agendan var bland annat frågan om gratis och hållbara skolmåltider, minskat matsvinn, kolinlagring med mera. 

Men toppmötet, som också gått under namnet “people’s summit”, har fått skarp kritik från urfolksgrupper och andra organisationer som anser att FN givit alldeles för stort utrymme åt köttlobbyn och de megaföretag som Nestlé och Bayer som dominerar livsmedelsindustrin. Detta samtidigt som frågor om matsäkerhet och mänskliga rättigheter skjutits undan, något som fick ett hundratal grupper och individer att lämna förhandlingarna i protest.

 

 

 

Hotar våra viktigaste grödor

Inför det historiska FN-mötet har det kommit en rad olika vetenskapliga rapporter som visar vilka konsekvenser en allt varmare värld får för jordbruket och vår tillgång på mat. Enligt sommarens IPCC-rapport kommer 1,5-gradersmålet vara överskridet inom ett eller ett par årtionden, vilket kommer leda till att kritiska trösklar för jordbruk och hälsa överskrids allt oftare, särskilt i några av världens viktigaste jordbruksområden. Redan nu är regn- och torrperioder mer intensiva vilket har påverkat skördarna i många regioner.

En ny analys från Stockholm Environment Institute varnar för att skördarna av våra viktigaste grödor hotas av klimatförändringen. Enligt forskarna kommer både rika och fattiga länder drabbas om det bli svårt att odla grödor som majs, vete och soja i världens jordbruksregioner. Analysen visar att produktionen av majs, kaffe och socker är väldigt klimatkänsliga, medan produktionen av vete till och med kan gynnas något. Risken för den globala matsäkerheten beror till stor del på produktionen från ett fåtal länder, exempelvis majs från USA och Brasilien, eller ris från Thailand.

 

Hur klimatförändringen väntas påverka skörden av några av världens viktigaste grödor. Källa: Stockholm environment institute

 

Ett problem som ofta tas upp är matsystemens beroende av endast ett fåtal, högeffektiva växtarter; över 80 procent av världens matkalorier kommer från endast 10 grödor som just majs, ris och vete. Denna högspecialiserade globala produktion har lett till att tusentals andra sorters grödor, med olika och potentiellt viktiga egenskaper, glömts bort eller utrotats i spåren av den gröna revolutionen.

 

Svampsjukdomar och gräshoppor

En annan studie publicerad i Nature Climate Change, visar att skördarna mycket väl kan öka på det norra halvklotet till följd av en längre växtsäsong, men att dessa vinster lär ätas upp av ett ökat antal växtsjukdomar. Det handlar om svampar och svampliknande skadeorganismer som får större geografisk spridning i takt med att världen värms upp. Det är i kampen mot dessa sjukdomar som problemet med monokulturer och matsystemets ensidighet blir som tydligast.

I Afrika, en kontinent som står för 2-3 procent av de globala utsläppen, beräknar IPCC att upp till 40 procent av skördarna gått förlorade på grund av oförutsägbara och extrema väderförhållanden. Östra Afrika har sett de värsta gräshoppsinvasionerna på 70 år efter att intensiva regn under fjolårets vårmånader skapade goda förhållanden för skadedjurens fortplantning. Enligt analysen hotar klimatförändringarna att rubba produktionen av kaffe i Etiopien, ris i Kenya och majs i Mozambique.

 

 

Ryckigt väder stör produktionen

Sommaren 2021 blev den varmaste någonsin i Nordamerika vilket fick svåra konsekvenser för människor och djur i regionen. En miljard havslevande djur tros ha gått under längs kontinentens västkust, efter att temperaturerna nådde väl över 40 grader. Hettan fick även konsekvenser för jordbruket: exempelvis gick 50-75 procent av körsbärs- och hallonskördarna förlorade i Kanada. Enligt USA:s jordbruksmyndighet kommer värmen ha slagit ut stora delar av årets veteskörd, vilket i sin tur leder till stigande matpriser.

I Sverige minns vi framförallt extremsommaren 2018, med svåra skogsbränder och förlorade skördar. Men även i år har skörden påverkats av ett ryckigt och oförutsägbart väder, berättar LRF:s presschef Ulf Wallin för TT.

– Det var väldigt torrt under en lång period och slutade nästan att växa. Sedan kom regnen rätt sent, och det kom för mycket på en gång, svarar han.

LRF uppskattar skörden till 15-25 procent mindre än normalt i vissa områden. En av de huvudsakliga konsekvenserna av klimatförändringen är just det: förändrade vädermönster, högre toppar och dalar och mer oförutsägbara förhållanden.

Michael Abdi Onsäter

 
Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo.

 

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Se även: Aktivister målar ingången till EU-parlamentet grön: “Stoppa greenwashingen av CAP”

Fler artiklar av denna författare

Ett svar på ”Klimatkrisen når matbordet – flera rapporter varnar för växtsjukdomar och minskade skördar

Kommentarer är stängda.

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.