Mat och Klimat

Siffror från FN visar att torka är den typ av naturkatastrof som orsakat flest dödsfall under de senaste 50 åren. Foto: Guillermo Flores/IPS

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.

Leder till flest dödsfall

Enligt FN:s organ mot ökenspridning består redan 41 procent av jordens markytor av torra områden – medan många fler markområden också riskerar att bli torra.

Inför ett möte inom FN:s konvention mot ökenspridning, som avslutades i Elfenbenskusten förra veckan, har UNCCD publicerat en ny rapport som visar att världen drabbats av torka i betydligt högre omfattning sedan millennieskiftet.

Rapporten lyfter fram att torka orsakade 15 procent av de naturkatastrofer som inträffade i världen mellan 1970 och fram till 2019, i första hand i utvecklingsländer. Torka är samtidigt den typ av naturkatastrof som leder till flest dödsfall. Uppskattningsvis 650 000 människor dog på grund av torka under perioden.

Drygt 2,3 miljarder människor i världen är i år drabbade av vad som beskrivs som ”vattenstress”, medan 160 miljoner barn tvingas leva med effekterna av allvarlig och långvarig torka.

Om inga åtgärder sätts in för att vända utvecklingen varnar UNCCD för att vart fjärde barn i världen kan bo i områden som är drabbade av svår vattenbrist 2040, och att tre fjärdedelar av jordens invånare kan vara påverkade av torka tio år senare.

Det finns enligt rapporten en risk för att upp till 5,7 miljarder människor 2050 bor på platser där det råder vattenbrist under minst en månads tid varje år – ett problem som redan i dag omfattar 3,6 miljarder människor.

Klimat och exploatering bakom

Afrika är den kontinent som är hårdast drabbad av torka. På senare tid har södra Afrika drabbat av allt fler, och allt allvarligare, klimatrelaterade katastrofer med svåra konsekvenser,

Även i Europa och USA har problemen med torka ökat och drabbat miljontals människor samt orsakat enorma ekonomiska konsekvenser.

FN:s jordbruksorgan, FAO, varnar samtidigt för att det ohållbara utnyttjandet av åkermark – och den pågående avskogningen för att bereda plats för nya odlingar – tillsammans med klimatförändringarna, driver på ökenspridningen och förstörelsen av mark. Det är också en utveckling som innebär ett hot mot den framtida matproduktionen, konstaterar FAO.

Även den mellanstatliga organisationen Globala miljöfonden, GEF, varnar för att en fortsatt ökenspridning riskerar att orsaka brist på mat och stigande livsmedelspriser, i spåren av en minskad produktivitet.

GEF betonar samtidigt att ökenspridning inte med nödvändighet är detsamma som att redan existerande öknar breder ut sig. Det handlar snarare om markområden som med tiden förstörs, bland annat på grund av att de överutnyttjas.

Vid mötet i Elfenbenskusten beslöt deltagarna att stärka granskningen av hur världens länder lever upp till målsättningarna om att återställa skadade markområden. Man beslöt även att öka insatserna för att nå målsättningen om att restaurera en miljard hektar skadad mark till 2030.

Baher Kamal/ IPS

 

SENASTE NYHETERNA

Visited 24 times, 11 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa