Mat & Klimat

Kommentar: De stora livsmedelskedjorna inte redo att ge upp tobaken

27 oktober 2021

De stora livsmedelskedjorna fortsätter att sälja tobaksprodukter, trots att rökning är vårt enskilt största folkhälsoproblem idag. Flera mindre aktörer har gått före och visar att det går att slopa tobaken utan att tappa kunder, men kedjorna verkar ännu inte redo att ta steget fullt ut, även om frågan nu är uppe för diskussion.

 

Rädda att tappa kunder

Mat och klimat lyfte för ett år sedan hur mindre butiker ratar tobaksprodukter, medan att de stora kedjorna släpar efter, på grund av rädsla att tappa rökare som kunder. Förklaringen som gavs då var att det inte är den ekonomiska vinsten av cigarettförsäljningen som man i första hand är orolig att missa, utan att cigarettköparna också ska handla sina övriga varor någon annanstans om man ändå måste köpa cigaretterna i en annan butik. 

Och samma perspektiv gäller nu ett år senare. Men även om inte mycket har hänt i praktiken på ett år har frågan om hur tobaksprodukter ska hanteras i alla falla börjat diskuteras mellan de stora livsmedelskedjorna.

– Inom vår branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel diskuterar vi branschgemensamma frågor, däribland försäljning av tobak och regelverken kring den, säger Helena Kilström Esscher, pressansvarig på Coop.

 

Följer svensk lagstiftning

Men kunskapen om att rökning är det enskilt största folkhälsoproblemet väger lätt när det i andra vågskålen finns en ekonomisk vinning, trots att det motverkar den politiska viljeinriktning om ett rökfritt Sverige 2025, som regeringen ställde sig bakom 2016.

– Vi har en ständigt pågående diskussion kring vårt sortiment, inte minst när det gäller den här typen av produkter. Självklart är det viktigt för oss att ta ansvar för vad vi säljer ur ett hälsoperspektiv. Samtidigt finns det förväntningar på att vi ska kunna erbjuda kunder de varor de efterfrågar. Vi följer givetvis svensk lagstiftning i all försäljning, så även när det gäller tobaksprodukter, säger Kilström Esscher.

Konkurrenten ICA väljer precis som Coop att inte gå före, utan nöja sig med att i alla fall inte begå direkta lagbrott.

– Vi följer debatten och utvecklingen på den svenska marknaden men det är inte en fråga som ännu varit uppe till någon större diskussion här. ICAs utgångspunkt är att följa de lagar och regler som gäller för tobaksförsäljning i Sverige, vi har en restriktiv inställning till tobaksprodukter generellt och vi kan konstatera att försäljningen av röktobak minskat succesivt under flera år i Sverige, säger Gabriella Ohlzon, pressansvarig.

 

ICA-butik tobaksfri sedan 2009

Men med den större frihet som enskilda ICA-handlare har, finns i alla fall en öppning för att enskilda butiker ska kunna vara helt cigarett- eller tobaksfria.

– Det är viktigt att komma ihåg att ICA-handlarna är fria entreprenörer som själva bestämmer över sina inköp och sortiment och det finns exempel på handlare som helt eller delvis valt att avstå från att tillhandahålla tobaksprodukter i sin butik, säger Ohlzon. 

 

Foto: ICA-gruppen

 

En sådan butik som gått före är ICA Supermarket Teg i Umeå, som redan 2008 slutade att sälja cigaretter. Och effekterna har enbart varit positiva, enligt de som driver affären. Frågan som hänger i luften är varför inte fler butiker tar efter framgångsexemplet i Umeå, som visat att det inte skadar verksamheten att plocka bort cigaretter ur sortimentet. 

Niclas Malmberg

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.