Mat & Klimat

Stor klimatsatsning i USA:s covidpaket

USA storsatsar på vindkraft, solenergi och andra gröna teknologier i det nya covid-paketet (Foto: Cameron Venti, Unsplash)

29 december 2020

En omfattande klimatsatsning ingår i det ekonomiska stödpaketet som Demokraterna och Republikanerna kommit överens om i USA:s kongress.

Miljardsatsningar till vindkraft, solenergi och andra gröna teknologier kommer att accelerera övergången till ett fossilfritt elsystem. Stödpaketet är på totalt 900 miljarder dollar och de delar som avser klimat och energi har delvis hamnat i skymundan medialt.

– Det här är kanske den viktigaste klimatlagstiftningen kongressen någonsin har antagit, säger Grant Carlisle, Natural Resources Defence Council, till Washington Post.

 

De 4 största nyheterna i paketet:

 

35 miljarder dollar till forskning och utveckling om fossilfri energi

Pengarna ska gå till förnybar energi, energilagring, smarta elnät, hållbara transporter, vätgas, koldioxidinfångning och ”fjärde generationens” kärnkraft.

Förlängda skatterabatter till utbyggnad av landbaserad vindkraft och solenergi

Skatterabatterna har haft en avgörande betydelse för den snabba utbyggnaden av vindkraft och solenergi i USA under det senaste decenniet. 

En ny skatterabatt för utbyggnad havsbaserad vindkraft införs

Den ska gälla till åtminstone 2025. Enligt USA:s energidepartement är potentialen enorm och en utbyggnad av så lite som fyra procent av landets totala vindkapacitet till havs skulle kunna ge el till hela 25 miljoner hem. 

Utfasning av HFC:er

HCF:er används i bland annat kylskåp och anläggningar för luftkonditionering. Minst 85 procent av dem ska bara borta till år 2035. Det globala Kigali-avtalet (som antogs 2016) innebär utfasning av HCF:er, som har en mycket stor klimatpåverkan. Obama skrev under avtalet men Trump stoppade det efter att han tillträtt. Med dessa nya regler skapas goda möjligheter för USA att ansluta sig till avtalet.

 

 

Andra viktiga regeländringar

Utöver dessa satsningar finns flera viktiga regelförändringar som kommer att driva på energiomställningen:

1. USA:s energidepartement ska prioritera finansiering av forskning för att driva landet med 100 procent “rena, förnybara eller energikällor utan koldioxidutsläpp”. Regeln kommer att vara ett viktigt stöd i Biden-administrationens arbete med att fasa ut fossila bränslen.

2. Processerna förenklas för tillåtelse av ny vindkraft, solenergi och geotermisk energi på federal mark, vilket beräknas få stor betydelse för utbyggnadstakten av förnybar energi.

3. När en kostnadseffektiv effektivitetsuppgradering finns tillgänglig för en federal byggnad så måste en sådan göras.

 

Miljörörelsen är till största delen positivt inställd till klimatsatsningarna, men är kritisk till att satsningar på forskning och utveckling också innefattar kärnkraft och koldioxidinfångning. Dessutom saknas i paketet helt bidrag för inköp av elbilar.

Sierra Clubs vd Michael Brune säger till Rolling Stone att han ser lagstiftningen som ”ett ljus i mörkret”, efter fyra års attacker från Trump-administrationen mot miljöskydd.  

Kongressens beslut kommer att ge Biden-administrationen en del att bygga vidare på när den tillträder. President Biden presenterade under valkampanjen sin klimatplan på två biljoner dollar under kommande mandatperiod, som dock till stor del kommer att kräva stöd i kongressen för att kunna genomföras. Planen innehåller ett mål på att hela USA:s elsystem ska vara fossilfritt 2035, att kollektivtrafik ska byggas ut kraftigt och att byggnader ska drivas av grön energi.

 

Stefan B Nilsson

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Stefan B Nilsson

Domstolsbeslut ger Biden chans att avveckla kolkraften snabbare

Biden-administrationen har fått en gyllene möjlighet att snabba på avvecklingen av kolkraften i USA. Detta sedan en federal domstol underkänt Trumps försök att avskaffa “Clean Power Plan” som dikterar villkoren för landets energiomställning.

Klimat
IPS Inter Press Service

Pandemin har försvagat skyddet av världens skogar

Coronapandemin har påverkat skogar över hela världen – bland annat genom minskade insatser för en hållbar skogsvård. Det konstateras i en ny global rapport från FN:s skogsforum, UNFF.

Inrikes
Niclas Malmberg

Här frodas mikrolivet – möt bonden som lagrar kol i marken

På 15 gårdar pågår nu ett pilotprojekt för att se vilka metoder som fungerar bäst för kolinlagring i vårt land. Det rör sig om bland annat trädplantering, plöjningsfria metoder och plantering av fleråriga växter. Vi har talat med Jesper Sandström, som driver en av gårdarna som ingår i studien.

Krönikor
Maria Sandblad

Krönika: En omsorgsfull böna – av kunglig börd

Nytt år. Evig vinnare. När den sista julmaten är uppäten är det dags för älsklingsbönorna nummer ett;
de röda, sköna, matiga, mustiga röda bönorna som kallas kidney bönor i väst

Translate »