Mat och Klimat

TEMPLATE-2024-05

PlayFair Display 22
600 seminegrita
30 altura.

Vi måste erkänna befolkningsökningens roll i klimatkrisen

Vi måste
erkänna
befolkningsökningens
roll i klimatkrisen

Tycker du om denna artikel?

Noto Serif 20
400 Normal
22 Altura linea

Jordens medeltemperatur för de senaste 12 månaderna är den högsta som någonsin registrerats. Klimatsituationen är akut och världens befolkningsökning tillsammans med ökande konsumtion bidrar starkt till den globala uppvärmningen. Klimatalliansen går till val med ett mål att bromsa befolkningsökningen genom att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, med hjälp av EU:s biståndspolitik.

Stefan B Nilsson och Ahnie Gottberg
Kandidater i EU-valet för Klimatalliansen

Enligt IPCC är konsumtions- och befolkningsökningen de två grundläggande faktorerna som driver klimatförändringarna. Mindre familjestorlekar leder till lägre konsumtion och därmed lägre utsläpp. FN förutspår att världsbefolkningen kommer att öka från 8 till 10,4 miljarder år 2044. En stor del av denna ökning förväntas ske i Afrika, där befolkningen beräknas stiga från 1,4 miljarder idag till 3,8 miljarder år 2088.

Små förändringar i födelsetalen kan ha stor inverkan på jordens enorma befolkning. En global minskning med 0,5 barn per kvinna skulle enligt FN:s prognos 2022 kunna leda till en befolkning på runt 7 miljarder år 2088. Minskad konsumtion, särskilt i områden med hög konsumtion, kan också avsevärt förbättra miljöförhållandena. Samtidigt är lägre födelsetal i fattiga länder särskilt gynnsamt, eftersom mindre familjer underlättar förbättringar av levnadsstandarden.

Det mest effektiva sättet att minska folkökningen är frivillig familjeplanering och gratis preventivmedel, vilket stärker kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. EU:s biståndspolitik bör prioritera och stödja detta.

Enligt FN har de flesta afrikanska länder rapporterat egna policies om att begränsa befolkningsökningen. EU bör samarbeta med dem genom direkt bistånd till familjeplanering och ge stöd till internationellt bistånd via program som syftar till att öka tillgången till familjeplanering globalt.

FAO rapporterar ökad undernäring, men det nämns sällan att den snabba befolkningsökningen förvärrar problemet. Media fokuserar istället ofta på låga födelsetal, trots att få länder har minskande befolkningar.

För att skapa en hållbar framtid måste vi ta itu med befolkningsökningen genom att prioritera frivillig familjeplanering och kvinnors rättigheter, både lokalt och globalt. Detta är en av de mest effektiva strategierna för att minska mänsklighetens påverkan på vår planet.

Att begränsa befolkningsökningen är en fråga om miljömässig hållbarhet, social rättvisa och förbättrad livskvalitet för kommande generationer. Det är dags att vi erkänner befolkningsökningens roll i klimatkrisen.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

UTVALDA INLÄGG

SENASTE NYHETERNA

Visited 129 times, 129 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa