Mat och Klimat

Tycker du om denna artikel?

Enligt en analys från Carbon Brief ökade vindkraft och solenergi tillsammans mer än någon annan energikälla globalt under 2023. Dessa förnybara energikällor stod för 41 procent av ny elproduktionen, vilket är ett rekord och visar en fortsatt stark tillväxttrend.

Globalt sett adderades 432 TWh (terawattimmar) från solenergi och vindkraft till elnätet, en ökning med 10 procent jämfört med 2022. Förnybar energi står nu för 12 procent av världens elproduktion, även det en stor ökning från tidigare år. Tillväxten drivs av politiska beslut och ekonomiska styrmedel samt av tekniska framsteg som har ökat effektiviteten och minskat kostnaderna för energikällorna.

Kina och USA bidrog mest till denna ökning, där Kina ensam stod för nästan hälften av den globala tillväxten inom solenergi. I USA har Biden-administrationens satsningar på förnybar energi, inklusive skattesubventioner och investeringar i klimatlagen som antog 2022, ‘Inflation Reduction Act‘, bidragit starkt till en kraftig ökning av kapaciteten för solenergi och vindkraft.

Utöver tillväxten i vindkraft och solenergi har det även skett betydande investeringar i lagringsteknik och infrastruktur för att minska så kallad intermittens för solenergi och vindkraft. Energilagring, särskilt batterilagring, har blivit en nyckelkomponent i energisystemen för att säkerställa en stabil energiförsörjning när solen inte skiner eller det blåser lite.

Trots dessa framsteg möter förnybar energi fortfarande utmaningar. Integrationen av solenergi och vindkraft i befintliga energisystem kräver stora investeringar i elnäten och tekniska lösningar för att hantera intermittens och stabilitet. Dessutom finns det geopolitiska och ekonomiska hinder som kan påverka tillväxten inom vissa regioner.

Sammanfattningsvis visar data för 2023 att vindkraft och solenergi fortsätter att leda övergången till en renare energiproduktion globalt. Dess ökande bidrag till världens energiförsörjning är mycket positiva tecken, men fortsatta politiska och ekonomiska stöd samt innovation krävs för att övervinna de kvarstående utmaningarna.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

UTVALDA INLÄGG

SENASTE NYHETERNA

Visited 97 times, 97 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa