Mat och klimat

cropped-matochklimat-glob-12-1.png

Mat & Klimat

Vems öde blundar vi för?

Över 100 miljoner djur dödas på svenska slakterier under ett år, (Sveriges officiella statistik (2019) Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 2018:12). Svenskarnas köttkonsumtion ökar, men det är nog få familjer som stannar upp och skänker en tanke till det djur som ligger på tallriken framför dem. Vi vill inte se att vår mat en gång var en levande individ, och vi vill framförallt inte se händelseförloppet mellan det djur som står på en grön betesmark och hamburgaren på vårt bord. Slakterier har tjocka, låsta dörrar för att det som sker innanför dem är för otäckt för att bevittna, men hur många skulle äta animalier om det inte längre gick att blunda för vår mats livshistoria?

Läs mer