Mat och Klimat

Kan kulturen
lära oss att
ta hand
om naturen?

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

Kan kulturen lära oss att ta hand om naturen?

När jag gick i skolan tog vår lärare ut oss på promenad i ett av öns naturreservat. Skolledningen tyckte att det var bra att vi lärde oss om naturens betydelse för hälsa och välmående. I naturreservatet karvade mina klasskamrater in sina initialer, och diverse obscena budskap, i en av de hundraåriga ekarnas bark. Kvistar knäcktes, tuggummi slängdes och bark slets loss. Lärarna ryckte på axlarna. “De kommer att göra det ändå, och så många har ju karvat innan. Det är deras sätt att uppskatta skogen på.” Tio år senare tar jag en promenad i ett annat naturreservat, där kommunen har haft ett annat tillvägagångssätt för att nå de unga. Jag kommer på mig själv med att läsa varje liten genial skylt som placerats ut för att få barn att tidigt uppskatta skogen för det den är; En del av oss.

Sätraskogens naturreservat har tillåtit kulturen att bli en integrerad del av naturen, men utan att det skadar de mäktiga träden eller djurlivet runtomkring. Längs med det promenadstråk som följer strandkanten har stadsdelen Skärholmen satt upp små skyltar i barnhöjd. Skyltarna manar till agerande. En liten tecknad bild på ett barn som befinner sig i skogen ackompanjeras med en munter text, så som “Håll händerna för ögonen. Vad hör du? Hör du vattnets brus? Kanske hör du fåglarnas sång?” eller “Stanna upp en stund och öppna upp dina sinnen. Vad känner du för doft?”

Friluftsfrämjandet har konstaterat att Skogsbad kan främja folkhälsan. Att Skogsbada är att gå ut i skogen och på ett stressfritt och kravlöst sätt helt uppleva sina sinnen. Det tvingar en till att vara i nuet och att enbart fokusera på sin kropp och den natur som finns runtomkring. Sätraskogens små skyltar använder de klassiska verktyg som Skogsbadsinstruktörer brukar plocka fram för att få människor att slappna av och uppskatta den plats de befinner sig på i stunden. Barn brukar generellt vara betydligt bättre på att befinna sig i nuet och att nyfiket utforska nya platser med hjälp av sina sinnen, speciellt om de uppmanas till det i lek. Kanske kan de lekfulla skyltarna aktivera barnen och visa dem vikten av samvaro med naturen, i de fall föräldrar och lärare misslyckas med uppgiften.

Den skylt som blev min favorit längs promenadstråket har en tecknad bild av skogen, och i skogsbrynet ligger det skräp. Under bilden står någonting i stil med “Finner du skräp i skogen så plocka upp det. Skogens djur kan göra sig mycket illa på det skräp som vi slänger i skogen. På vilka sätt tror du att skogens djur kan göra sig illa på människans skräp?” Kanske kan budskap på en låg skylt mitt i skogen lära barn att tidigt uppskatta vår natur på ett sätt som gör att de själva inte behöver karva in budskap i barken på en hundra år gammal ek när de är tonåringar.

Myrna Moström

Ny forskning: Skogsbada för hälsans skull

SENASTE NYHETERNA

Visited 12 times, 10 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa