Mat och Klimat

Energirådets klimatplan delar miljörörelsen

Bland de viktigaste budskapen i IEA:s mastodontrapport är att världen inte har råd med investeringar i ny fossil energi om vi ska ha en chans att hålla temperaturökningen under 1,5 grader celsius. (Foto: Filipe Resmini, unsplash)

25 maj 2021

Internationella Energirådet IEA släppte nyligen en historisk färdplan för den globala energisektorns klimatomställning. Rådet uppmanar till massiva satsningar på grön teknik och ett omedelbart stopp för nya investeringar i fossila bränslen. Planen har dock fått kritik för att den förlitar sig på biobränslen, kärnkraft och teknologier som ännu är i sin linda.

Ännu en vecka har passerat i klimatkrisens tidevarv. Rapporterna om dess konsekvenser duggar tätt i så gott som alla seriösa nyhetsflöden. Ett isberg stort som Mallorca har lossnat från Antarktis i söder. I det arktiska Ryssland råder en rekordartad värmebölja med temperaturer uppåt 30 grader celsius – runt 20 grader högre än normalt för årstiden, enligt meteorologen Scott Duncans redogörelse i Moscow Times.

 

 

Stopp för alla investeringar i ny fossilenergi

De globala utsläppen minskade med 7 procent under 2020 som en följd av pandemin. Enligt FN:s miljöorgan UNEP skulle det dock krävas utsläppsminskningar på 15 procent årligen fram till 2040 för att klara Parisavtalet 1,5-gradersmål. Pandemins effekter är dessutom tillfälliga och många spår en rekyleffekt under kommande år – bara i veckan kom rapporter om att Kinas utsläpp nått nya rekordhöjder – utsläppen var under årets första kvartal 15 procent högre än motsvarande period 2020.

Samtidigt ökar de globala ambitionerna och allvaret har börjat sjunka in även i traditionellt motsträviga regeringar och parlament. Våren såg flera av världens största nationer skärpa sina klimatmål och priserna på utsläpp i EU nå nya höjder. Investeringar i förnybar energi rullar in som aldrig förr – hela 90 procent av all nyinstallerad eleffekt under 2020 kom från förnybara energikällor.

 

 

Det är mot bakgrund av detta som det Internationella Energirådet IEA släppte sin historiska färdplan förra veckan. Organisationen kallar den för “världens första utförliga energifärdplan” och stakar ut vägen framåt för att nå netto nollutsläpp 2050, samtidigt som miljontals nya jobb skapas och tillväxt och utveckling gynnas i låginkomstländer. 

– ”Skalan och tempot som krävs för att uppfylla detta kritiska mål – vår bästa chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – gör det till den kanske största utmaningen som mänskligheten någonsin har mött”,  säger IEA:s chef Fatih Birol i ett pressmeddelande.

 

Enligt Birol är målet inom räckhåll, men det kräver enorma och omedelbara ansträngningar från världens regeringar. I dagsläget omfattas ungefär 70 procent av de globala utsläppen av lagstadgade klimatmål, men de flesta målen saknar fortfarande närliggande delmål och konkreta åtaganden, enligt rapporten.

Energirådet förordar ett totalstopp för all ny utvinning av kol, olja och gas och alla investeringar i fossil verksamhet. Världens energibehov ska istället tillgodoses med enorma satsningar på förnybar energi och utveckling av ny teknik. IEA räknar med en tjugodubbling av vindkraft och elva gånger mer solkraft än idag, samt en mycket snabbare energieffektivisering och att nya sektorer som grön vätgas, batterilagring och koldioxidinfångning ska nå sin fulla potential. Rådet räknar även med att den sista fossildrivna bilen ska vara såld 2035.

 

Påverkar nationernas energipolitik

IEA:s prognoser har en stor bäring på nationernas energipolitik, och eftersom organisationen traditionellt varit konservativ i sin bedömning av energisektorns omställning, var det många som höjde ögonbrynen inför denna ambitiösa klimatplan. Markus Wråke, vd på det oberoende forskningsorganet Energiforsk, säger till Sveriges Radio att det är “förvånande hur tydliga de är”.

Och delar av miljörörelsen jublar. Den amerikanska grenen av Jordens Vänner skriver på Twitter:

– Fossilindustrin har under lång tid hänvisat till IEA för att rättfärdiga fossila bränslen, så det här är en STOR grej!

Den amerikanske miljödebattören Bill McKibben skriver i en ledare i The New Yorker att färdplanens uppmaning att “all investering i nya fossila bränslen” måste upphöra är en av de viktigaste konkreta budskapen i mänsklighetens kamp mot klimatförändringarna.

Och färdplanen har redan fått ringar på vattnet: I Norge förnyar miljöorganisationerna sin kamp mot oljeindustrin med stöd i IEA:s rapport. I fredags meddelade G7-länderna att de efter intensiva förhandlingar enats om att sluta finansiera kolkraft utanför sina egna gränser.

 

Kritiken: biobränslen inte långsiktigt hållbara

Men det Internationella Energirådets energiplan har inte mottagits lika väl av hela miljörörelsen. Det är dels en fråga om trovärdighet; hälften av utsläppsminskningarna som presenteras bygger på teknologier som ännu är i sin linda, som exempelvis koldioxidinfångning, som vi skrivit mer om här.

En annan mycket viktig fråga är den om biobränslenas roll i IEA:s framtida energisystem. Enligt rapporten skulle användandet av biobränslen behöva öka med 60 procent till 2050, och den landyta som producerar biobränslen skulle behöva utökas med 25 procent – den totala arean skulle då motsvara en yta stor som Pakistan och Indien. Det här har bland annat fått Greta Thunberg att höja ett varningens finger på sociala medier.

 

Debatten om biobränslenas vara eller icke vara har varit extra het under våren, då EU förhandlat om dess hållbarhetsstatus i den så kallade taxonomin. En granskning i DN visar hur Sverige haft en pådrivande roll i att lyfta biobränslebranschen I EU genom att klassa dessa bränslen som “långsiktigt hållbara”. 

Under våren har olika miljöorganisationer gått hårt åt det svenska skogsbruket och dess påståenden om miljö- och klimatvänlighet. I veckan kom även en gemensam rapport från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden som visar att Sverige missar alla FN:s 20 mål för biologisk mångfald 2020, och en av orsakerna är det ohållbara skogsbruket. Över 500 forskare uppmanade världens ledare i ett öppet brev att “sluta klassa biobränslen som klimatneutrala”. Skogar bör istället bevaras som kolsänkor och för att skydda den snabbt utdöende biologiska mångfalden.

Klart är att IEA:s rapport innebär ett viktigt skifte i den globala klimatkampen och kommer att leda till att arbetet trappas upp än mer. De förnybara energikällornas tid är kommen, och den fossila eran lider mot sitt slut.

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Minskade metanutsläpp – en lågt hängande frukt i den globala klimatkampen

Se även: Kritiken mot taxonomin – Biobränslen inte långsiktigt hållbara

 

Se vår intervju med Pia Björstrand från Klimataktion

Fler artiklar av denna författare

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa