Mat och Klimat

FN: Nya åtgärder krävs för att skydda världens skogar

Pandemin har enligt experter lett minskade insatser för en hållbar skogsvård – och samtidigt belyst hur viktiga världens skogar är för mänskligheten. Bilder visar ett skogsområde på Dominikanska republiken. Foto: Alison Kentish/IPS

5 maj 2021

Pandemin har inneburit ytterligare ett hot mot arbetet för att skydda världens skogar – men krisen har också satt ljuset på hur viktig frågan är. Det som krävs nu är starkare åtgärder, konstateras i en ny FN-rapport.

Under veckan pågår FN:s skogsforum, UNFF, och i samband med det har FN lanserat en ny global rapport om arbetet för att skydda världens skogar. Studien består av data från 52 länder som tillsammans är hem för 75 procent av alla skogsmarker i världen.

Enligt rapporten har många länder genomfört åtgärder för att förbättra skogsskyddet. Men studien slår också fast att dessa insatser måste förstärkas om tidigare målsättningar ska kunna förverkligas. Det handlar om de ambitiösa mål som slagits fast inom FN:s strategiska plan för skogar, som ska vara uppfyllda till 2030.

I enlighet med den har länderna bland annat utlovat att stoppa avskogningen genom att utöka världens skogsarealer – och samtidigt se till att utrota den extrema fattigdomen bland de befolkningar som är beroende av världens skogar.

 

Skogar i Afrika och Sydamerika minskar

I studien konstateras att länderna har gjort insatser, men att det kommer att krävas betydligt mer. I Afrika och Sydamerika har skogsområdena dessvärre fortsatt att minska – och även om avskogningen på senare år har gått långsammare så fortsätter utvecklingen. Enligt rapporten förvandlas årligen sju miljoner hektar skogar till bland annat åkermarker.

Studien lyfter fram en växande oro för att de ekonomiska effekterna av pandemin ska leda till en minskad finansiering av skogsskyddet. I flera av världens regioner har detta redan skett då offentliga medel som var ämnade för att skydda skogarna i stället har fått gå till hälsovården.

FN:s biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed betonar att utvecklingen nu står vid ett vägskäl. Hon säger att coronakrisen har slagit hårt mot arbetet för de globala utvecklingsmålen och kampen mot fattigdomen – men att världen nu också har en möjlighet att bygga upp en mer hållbar värld.

– Vi står inför en avgörande stund. Vi har i år en möjlighet att sätta stopp för de snabba förlusterna av den biologiska mångfaldeden, för att hantera klimatkrisen och ökenutbredningen och bygga upp mer hållbara matsystem, säger Amina J. Mohammed.

 

Corona pressar skogarna ytterligare

Mette Wilkie, chef för skogsavdelningen inom FN:s jordbruksorganisation, FAO, säger att världens klimatmål inte kommer att kunna uppnås om inte skyddet av skogarna förbättras.

– Skogarna står dessutom för fler än 86 miljoner gröna arbetstillfällen och är viktiga för försörjningen för många fler människor över hela världen, säger Mette Wilkie till IPS.

Hon betonar att människans fortsatta skövlingar av skogsområden och marker där vilda djur lever för att skapa nya åkermarker, bostäder och annan infrastruktur dessutom innebär en ökad risk för att nya sjukdomar ska spridas.

– Det är uppenbart att vi inte kommer att kunna uppnå de globala hållbarhetsmålen och få den framtid vi vill ha, om vi inte sätter stopp för skogsskövlingen och ökar skyddet och förbättrar förvaltningen av våra skogar, säger Mette Wilkie.

Hon menar att coronapandemin ytterligare har visat hur viktigt detta arbete är.

– Nedstängningarna har lett till störningar av marknader och leverantörsled och orsakat arbetslöshet – som i sin tur lett till en ökad utflyttning till landsbygdsområden. Och det har lett till att fler har börjat utnyttja skogarnas resurser för att kunna försörja sig.

Samtidigt betonar Mette Wilkie att om rätt satsningar genomförs så kan utvecklingen också vändas.

– Investeringar för att återställa skogar och skapa en hållbar förvaltning av skogar kan leda till gröna arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter, betonar hon.

Alison Kentish/ IPS

 

Se även: Ledare: kritiken mot taxonomin är välförtjänt – biobränslen inte hållbara

 

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa