Mat och Klimat

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

29 augusti 2022

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

EU-regelverket ger medlemsländerna möjlighet att införa nationella regler om obligatoriska krav på att informera om varors ursprung – under förutsättning att det går att visa att det finns koppling mellan kvalitet och ursprung, samt att det går att visa att det finns en stor del av befolkningen som tycker att det är viktigt. Livsmedelsverket, som har haft uppdraget att ta fram underlag för en anmälan, har i en konsumentundersökning visat att hela 80 procent av svenskarna tycker att frågan om information om ursprung för kött på restaurang är viktigt. 

Regeringen menar vidare att krav på att informera om varifrån det kött som serveras på restauranger kommer underlätta för de konsumenter som vill välja svenskt kött, vilket med tanke på Sveriges lägre antibiotikaanvändning inom köttindustrin skulle ge positiva effekter. Rekvisitet om koppling mellan kvalitet och ursprung är därmed uppfyllt,

Efter att anmälan har mottagits har EU-kommissionen, och andra medlemsstater, tre månader på sig att svara på anmälan, varför ett införande om informationsplikt skulle kunna genomföras vid årsskiftet, om frågan inte stöter på patrull under processen. Mot bakgrund av att länder som Finland, Spanien och Frankrike redan har infört motsvarande bestämmelser, torde den svenska anmälan enbart vara en formalitet, även om förutsättningen är att samtliga 30 medlemsstater ger sitt godkännande.

 

Inte kundens ansvar

Rent praktiskt kan informationen ges på olika sätt, till exempel med skyltar i restaurangen, information på menyn, eller att serveringspersonalen berättar var köttet kommer ifrån. Detta menar Miljöpartiets Jenny Lundström, som länge drivit frågan, är en brist.

– Jag som kund på en restaurang ska inte behöva ta initiativ genom att ställa frågan till serveringspersonalen om var köttet kommer ifrån, den informationen ska ges ändå, säger Jenny Lundström.

Om regleringen lämnar öppet hur informationskravet ska efterlevas pekar Lundström på att det som krävs i nästa skede är en branschöverenskommelse om att informationen ska ges oavsett om matgäster frågar efter var köttet kommer ifrån eller inte. Förutsättningarna att i dagsläget få till en sådan branschöverenskommelse ser dock dystra ut. Detta då Visita hittills varit negativa till att krav ställs på restaurangerna, även om det också finns enskilda restaurangägare som uttalat sig positivt.

 

LRF positiva

En branschorganisation som däremot är ytterst positiva till att regeringen gått vidare med frågan är Lantbrukarnas Riksförbund.

– LRF är positiva till en obligatorisk ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll i syfte att tillgodose konsumenternas efterfrågan på information om ursprung för de livsmedel som de äter och möjliggöra medvetna val. LRF vill stödja obligatorisk ursprungsinformation och den höga kvaliteten i produktionen och de mervärden som våra medlemmar, bönder, representerar, hela vägen fram till konsument, säger Fredrik Sundblad, branschansvarig LRF Kött.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa