Mat och Klimat

Kenya: Nya regenerativa jordbruksmetoder ger bönder hopp

Justus Kimeu på sitt jordbruk i byn Kithiani i Kenya. Med hjälp av nya odlingsmetoder har han lyckats få fram en rekordstor majsskörd under en säsong som varit ovanligt torr. (Foto: Isaiah Esipisu/IPS)

14 maj 2021

Genom ett pilotprojekt har bönder i två av Kenyas torra regioner fått lära sig nya metoder som bygger på så kallat regenerativt jordbruk. Resultaten är lovande och nu är förhoppningen att tekniken ska bana väg för en ökad och mer hållbar matproduktion.

I den torra regionen Makueni hör det inte till vanligheterna att se gröna och frodiga jordbruksodlingar. Men Justus Kimeus odlingsmarker skiljer ut sig. Efter att ha gått över till de nya jordbruksmetoderna kan 52-åringen nu se fram emot en rekordstor majsskörd.

– Jag har varit bonde i många år, men har aldrig fått en så fin skörd under en torr säsong, berättar han för IPS.

De flesta av hans kollegor har däremot drabbats av svåra förluster på grund av att förhållandena varit ovanligt torra under den senaste säsongen.

 

Allians för en grön revolution

Justus Kimeus ingår i en grupp av 900 bönder i provinserna Embu och Makueni som deltar i ett pilotprojekt som syftar till att ta reda på om matsäkerheten kan stärkas med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder. Bakom satsningen står organisationen Allians för en grön revolution i Afrika, Agra.

Tekniken bygger på en kombination av olika ekologiska odlingsmetoder där jorden bland annat plöjs så lite som möjligt, grödor roteras, metoder för att bevara fukten i jorden bättre utnyttjas och där kompost används för att stärka jordarnas övre skikt.

– Målet är att matjorden ska återfå sin bördighet. I stället för att göda grödorna koncentrerar vi oss på att stärka jordarna, berättar Michael Mutua, som är ansvarig för satsningen till IPS.

Forskare menar att tekniken bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Metoden anses stärka jordarna och dessutom leda till en mer hållbar användning av vattenresurser.

 

Justus Kimeu använder förmultnat ogräs på sina jordar. Foto: Isaiah Esipisu/IPS

 

Michael Mutua berättar att man samarbetat med de lokala myndigheterna och jordbuksförbundet CGA, för att identifiera bönder som varit beredda att ta en ledande roll i satsningen. Dessa bönder har fått gå en utbildning och sedan fått testa tekniken på en mindre åker, där de även kan lära ut metoderna till andra odlare.

 

Undviker att störa jorden

De flesta inom satsningen har inte börjat tillämpa metoderna fullt ut ännu, men Justus Kimeus kände att han inte ville vänta och började genast att använda sig av tekniken på hela familjens mark.

– Vi undviker så långt det går att störa jorden, i syfte att den ska återfå sin bördighet, berättar han, och påpekar att de inte har använt sig av någon konstgödsel.

Närmare 900 bönder kommer enligt planerna att helt övergå till samma metoder under kommande odlingssäsong.

– Om det genomförs på rätt sätt förväntar vi oss att livsmedelssäkerheten kommer att bli dubbelt så stark bland de deltagande familjerna, säger Michael Mutua.

I det annars karga jordbrukslandskapet står Justus Kimeus frodiga odlingar ut – och han berättar att många kollegor undrar vad hemligheten är.

– Under den här korta tiden har det kommit massor med bönder från min by och andra platser för att fråga hur den här tekniken fungerar, säger han.

Isaiah Esipisu/ IPS

 

Se även: Att regenerera jordhälsa – alternativa visioner för framtidens hållbara lantbruk

Se även: Här frodas mikrolivet – möt bonden som lagrar kol i marken

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 8 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa