Mat & Klimat

Krav på hårdare åtgärder mot "importerad skogsskövling"

Konsumtionen i de rika G7-länderna avverkar nästan fyra träd per invånare varje år, enligt en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature

13 september 2021

Världens länder bör införa nya åtgärder för att bemöta problemen med ”importerad skogsskövling”. Det är en av de frågor som diskuteras vid den globala naturvårdskongress som pågår denna vecka.

Förstörelsen av världens skogar har stora klimateffekter och innebär ett hot mot den biologiska mångfalden – och drivs på av den globala efterfrågan på produkter. Detta genom att skogar skövlas för att ge plats för åkermarker där exportinriktade grödor odlas.

FN:s jordbruksorganisation, FAO, beräknar att världens samlade skogsområden minskade med 129 miljoner hektar mellan 1990 och 2015.

Samtidigt visar satellitbilder som samlats in av organisationen Global Forest Watch att avskogningen i världens tropiska områden under 2019 ökade med nästan tre procent jämfört med föregående år.

En studie som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften Nature visar att konsumtionen i de rika G7-länderna resulterar i att nästan fyra träd per invånare går förlorat i världen – varje år.

 

Soja, nötkött och timmer

Vid den världskongress som denna vecka pågår inom Internationella naturvårdsunionen, IUCN, i Marseille, kommer en redan antagen motion att presenteras. Den uppmanar alla länder att bekämpa skogsskövlingen internationellt genom ett antal åtgärder – däribland införandet av extra importavgifter på produkter som kan bidra till avskogningen.

Det handlar bland annat om sojabönor, palmolja, kakao, nötkött, gummi och timmer – samt skogsprodukter som inte kommer från områden som tillämpar ett hållbart skogsbruk.

En av de organisationer som presenterat förslaget är Eaza, som har sin bas i Nederländerna.

Organisationens kommunikationschef David Williams-Mitchell säger till IPS att det är bråttom att agera – vilket de senaste rapporterna om klimatkrisen och de globala hoten mot den ekologiska mångfalden visar.

– De senaste studierna visar att vi är i en situation där betydande och långsiktiga förändringar av konsumtionsmönster och lagstiftningar måste genomföras, säger David Williams-Mitchell.

Över hälften av de globala förlusterna av skog beräknas bero på en ökad produktion av jordbruksprodukter – vilket i sin tur beror på efterfrågan från konsumenter.

– Konceptet med importerad avskogning är fortfarande nytt för den europeiska allmänheten. Men för oss är det avgörande att öka den globala förståelsen för att importerad avskogning är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och förlusterna av biologisk mångfald, säger David Williams-Mitchell.

 

Den brasilianska köttindustrin är en av huvudorsakerna bakom avskogningen i Amazonas. En betydande del av köttet exporteras till bland annat EU

 

 

Minskar inte trots åtgärder

Jean-Pascal Guéry företräder organisationen Primate Conservation Trust, som också står bakom motionen.

– Vi måste få med länder över hela världen i kampen mot importerad skogsskövling. Och vi måste lära oss att använda lokala råvaror och att utnyttja hållbara resurser för exportprodukter, säger han.

Världsnaturfonden, WWF, konstaterar att det har genomförts flera insatser för att motverka skogsskövlingen, bland annat genom införandet av certifieringar samt åtaganden från företag och olika marknadsincitament. Men trots det har inte skogsskövlingen minskat.

 

Manipadma Jena / IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

amazon
Klimat
IPS Inter Press Service

Brasiliens regering dolde siffror om ökad skövling i Amazonas

Strax innan det stora klimatmötet i Glasgow kom nya siffror som visar att skogsskövlingen i Amazonas ökade med nästan 22 procent under förra året. Men Brasiliens regering valde att inte publicera uppgifterna innan mötet var över.

Klimat
Michael Abdi Onsäter

Tysklands nya regering vill satsa på växtbaserad mat

Den nya trafikljuskoalitionen tar sikte på maten som en del i klimatarbetet framåt. Landet ansluter sig därmed till den växande skaran av nationer som på olika sätt gynnar omställningen till ett mer växtbaserad matsystem.

Hälsa
Michael Abdi Onsäter

Rapport: Klimatkrisen ökar risken för matrelaterade sjukdomar

Ett förändrat klimat med högre temperaturer och mer extremväder kan leda till att förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer ökar. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny riskprofil som undersöker hur olika livsmedelskategorier kan komma att påverkas.

Inrikes
Niclas Malmberg

Trålgränsen flyttas ut för att skydda Östersjöns ekosystem

Efter att S ställt sig bakom beslutet står det nu klart att trålgränsen i Östersjön flyttas ut från dagens 4 sjömil till 12 sjömil på prov. “Fisket måste ske inom naturens ramar”, säger Elin Segerlind (V).

Klimat
Göran Hådén

Opinion: Därför räcker inte 99% mental omställning

Ska vi klara klimatet behöver överkonsumtionen försvinna snarast. De flesta är faktiskt positiva till att sänka sin materiella levnadsstandard för miljöns skull och 3 av 4 kan tänka sig köpa färre saker. Så varför händer det inte?