Mat & Klimat

Chile: satsning på solenergi har förändrat livet på landsbygden

En satsning på solenergi har förändrat livet för befolkningarna i flera byar i norra Chile. Den nya energikällan har gjort det möjligt för byborna att tända ellampor på kvällarna – och starta flera nya verksamheter.

 

Stärker den lokala ekonomin

I regionen Arica y Parinacota, som ligger längst norrut i det långsmala Chile, har flera samhällen på landsbygden kunnat minska sina utgifter och öka sin jordbruksproduktion med hjälp av solpaneler. Detta genom ett projekt som startade 2015 med stöd av den ickestatliga organisationen Ayulli Solar.

Målet är att stärka lokalbefolkningarna och verka för en hållbar utveckling i en av de regioner i världen där potentialen för att utvinna solenergi är som störst – och som Chile vill ska bli ett nav för framtidens energiproduktion.

Rodrigo Palma, chef för energicentret vid Chiles universitet, säger till IPS att det med råge skulle gå att förse hela landet med den energi det behöver, om regionens solenergi utnyttjades fullt ut.

Genom satsningen har mängder av solpaneler installerats i flera byar och befolkningen har utbildats i hur anläggningarna ska skötas.

I Camarones har befolkningen även kunnat bygga en anläggning för att odla räkor och fisk och att kunna rena sitt vatten. Det berättar Javier Díaz, ordförande för ett lokalt kooperativ som bedriver vattenbruk med hjälp av solenergi. Nu bedriver byborna räkodlingar i ett 20-tal bassänger.

– Ända sedan jag var barn har jag drömt om att föda upp de lokala räkorna, som har fått utmärkelser för dess kvalitet, berättar Javier Díaz för IPS.

– Det finns ett stort intresse från restauranger och vi har redan fått kontakter för att kunna inleda en export till Japan.

 

Ökad grönsaksproduktion

Segundo Rafael Centella Sajama, ordförande för en organisation för ursprungsbefolkningar vid Andernas fot, säger till IPS att tillgången på solenergi har haft en avgörande betydelse för lokalbefolkningen. De har kunnat odla flera nya grödor som kräver mindre vatten och enligt honom har framgångarna lett till att människor som tidigare flyttat från byn nu har börjat återvända.

Juan Carlos Cárdenas är ordförande för ett kooperativ för 80 småbönder som bor i regionens kustlandskap. Han säger att tillgången på solpaneler har ökat den lokala produktionen av grönsaker på ett oväntat sätt.

– Kooperativet har nu till och med blivit en leverantör till varuhus, berättar Juan Carlos Cárdenas.

Enligt honom är dock det fortsatta problemet den ständiga bristen på vatten som råder i regionen – något som ytterligare har förvärrats av en pågående torka.

Lorena Cornejo, regionchef för Ayulli Solar berättar för IPS att lokalbefolkningarna hela tiden har varit djupt involverade i utbyggnaden av projekten. Hon säger dock att satsningen nu har drabbats av en bristande finansiering i samband med coronapandemin.

– Byborna behöver emellanåt teknisk hjälp och det krävs finansiering för att kunna ge fortsatt stöd till satsningarna – och för att bidra till initiativ från andra lokalbefolkningar, säger hon, som även är knuten till Tarapacás universitet.

Hon menar att det finns oändliga möjligheter att bygga ut projektet – och andra utvecklingssatsningar där solenergin står i centrum.

– Men allt beror på finansieringen och statens engagemang, säger Lorena Cornejo.

Övergången mot förnybara energikällor gör samtidigt snabba framsteg i Chile. I juni i år uppges en tredjedel av elektriciteten i landet ha kommit från förnybara källor, främst från sol- och vindenergi.

Orlando Milesi / IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…