Mat och Klimat

Mer eko i vegohyllan - Naturskyddsföreningen kraftsamlar med ny eko-kampanj

Istället för målkonflikter mellan olika hållbarhetsaspekter bör vi arbeta för mer synergier, menar Pim Bendt på Naturskyddsföreningen. "Eko går utmärkt att kombinera med vego", säger han.

2 september 2021

Under augusti-september kampanjar Naturskyddsföreningen under parollen Eko för framtiden. Detta bland annat i form av ett upprop till de 5 största producenterna av halvfabrikat av vegoprodukter, med krav på mer eko i vegohyllan. “Eko och klimat är ingen motsättning”, säger Pim Bendt på Naturskyddsföreningen.

Det är primärt tre mål med kampanjen. Dels att hjälpa människor förstå att ekologiskt fortfarande är den märkning som sammantaget är bäst för miljön och klimatet, dels att påvisa att det finns en efterfrågan för fler ekologiska alternativ inom det växande vegetariska sortimentet, men också att öka försäljningen av ekologiska KRAV-märkta livsmedel i Sverige. Behovet av kampanjen är motiverat av en minskad försäljning av ekologisk mat. Men varför tycks då intresset för ekologisk mat ha svalnat?

– Förklaringen som brukar lyftas är att andra hållbarhetsaspekter idag konkurrerar med eko om konsumenterna: vegetariskt, lokalproducerat och så vidare. Vi vill få folk att förstå att eko fortsatt är mycket viktigt att prioritera och något som går utmärkt att kombinera med de andra hållbarhetsaspekterna. Sammantaget kan man säga att ekologiskt stärker även dem, säger Pim Bendt, sakkunnig inom mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen.

 

Utbudet av svenska vegoprodukter har ökat dramatiskt de senaste åren, men få produkter är samtidigt ekologiska (Foto: Orkla)

 

Vill vända det minskande intresset

Eko-kampanjen är en del av Naturskyddsföreningens övergripande projekt Hela Sverige ställer om där man jobbar brett gentemot flera aktörer för att bland annat få dem att satsa på eko. Just eko-kampanjen är ett försök till att vända trenden med minskat intresse för ekomat, med svenska konsumenter som huvudsaklig målgrupp.

– Men det är inte bara upp till enskilda konsumenter. Handeln, kommuner, restauranger och arbetsplatser kan göra mycket genom att satsa mer på ekologiskt, säger Bendt. 

Men med de enormt både snabba och kraftfulla åtgärder som nu behövs för att bromsa klimatkrisen, har vi tid och kraft att parallellt arbeta med traditionella miljöperspektiv som övergödning av sjöar och hav, och problem med spridning av bekämpningsmedel?

– Klimat och miljö är nära besläktade frågor som måste hanteras gemensamt. Dels är eko inte en motsättning mot klimat, utan ett sätt att få flera nyttor samtidigt, till exempel genom ekologisk vegetarisk mat, dels är frågan mer komplex än så. Eko är ett sätt att få in många olika hållbarhetsaspekter utan att behöva ”spetskompetens” inom ämnet, säger Bendt.

Pim Bendt, sakkunnig inom mat och jordbruksfrågor i Naturskyddsföreningen

 

Inte sämre för klimatet

Naturskyddsföreningen vill också i kampanjen lyfta att eko inte är ett sämre val för klimatet, vilket man menar är en myt som ibland florerar. 

– Det är faktiskt så att eko har vissa viktiga klimatfördelar jämfört med konventionellt – det är kvävesnålt och har ofta högre kolinlagring i marken. De fördelarna och processerna bör jordbruket jobba ännu mer med i framtiden för att bidra till både miljö- och klimatnytta. Det är också fördelar som kommer att bli allt viktigare i och med att vi ställer om till en mer vegetarisk kost som tar mindre mark i anspråk, säger Bendt.

 

Eko har flera klimatfördelar som ibland glöms bort, menar Bendt. Det är kvävesnålt och ofta högre kolinlagring i marken

 

Niclas Malmberg

 

Se även: Dafgårds storsatsar på veganchark – “vi kan inte fortsätta äta kött som förut”

Se även: Nytt projekt för morgondagens ärter

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 13 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa