Mat & Klimat

Stor klimatsatsning i USA:s covidpaket

USA storsatsar på vindkraft, solenergi och andra gröna teknologier i det nya covid-paketet (Foto: Cameron Venti, Unsplash)

29 december 2020

En omfattande klimatsatsning ingår i det ekonomiska stödpaketet som Demokraterna och Republikanerna kommit överens om i USA:s kongress.

Miljardsatsningar till vindkraft, solenergi och andra gröna teknologier kommer att accelerera övergången till ett fossilfritt elsystem. Stödpaketet är på totalt 900 miljarder dollar och de delar som avser klimat och energi har delvis hamnat i skymundan medialt.

– Det här är kanske den viktigaste klimatlagstiftningen kongressen någonsin har antagit, säger Grant Carlisle, Natural Resources Defence Council, till Washington Post.

 

De 4 största nyheterna i paketet:

 

35 miljarder dollar till forskning och utveckling om fossilfri energi

Pengarna ska gå till förnybar energi, energilagring, smarta elnät, hållbara transporter, vätgas, koldioxidinfångning och ”fjärde generationens” kärnkraft.

Förlängda skatterabatter till utbyggnad av landbaserad vindkraft och solenergi

Skatterabatterna har haft en avgörande betydelse för den snabba utbyggnaden av vindkraft och solenergi i USA under det senaste decenniet. 

En ny skatterabatt för utbyggnad havsbaserad vindkraft införs

Den ska gälla till åtminstone 2025. Enligt USA:s energidepartement är potentialen enorm och en utbyggnad av så lite som fyra procent av landets totala vindkapacitet till havs skulle kunna ge el till hela 25 miljoner hem. 

Utfasning av HFC:er

HCF:er används i bland annat kylskåp och anläggningar för luftkonditionering. Minst 85 procent av dem ska bara borta till år 2035. Det globala Kigali-avtalet (som antogs 2016) innebär utfasning av HCF:er, som har en mycket stor klimatpåverkan. Obama skrev under avtalet men Trump stoppade det efter att han tillträtt. Med dessa nya regler skapas goda möjligheter för USA att ansluta sig till avtalet.

 

 

Andra viktiga regeländringar

Utöver dessa satsningar finns flera viktiga regelförändringar som kommer att driva på energiomställningen:

1. USA:s energidepartement ska prioritera finansiering av forskning för att driva landet med 100 procent “rena, förnybara eller energikällor utan koldioxidutsläpp”. Regeln kommer att vara ett viktigt stöd i Biden-administrationens arbete med att fasa ut fossila bränslen.

2. Processerna förenklas för tillåtelse av ny vindkraft, solenergi och geotermisk energi på federal mark, vilket beräknas få stor betydelse för utbyggnadstakten av förnybar energi.

3. När en kostnadseffektiv effektivitetsuppgradering finns tillgänglig för en federal byggnad så måste en sådan göras.

 

Miljörörelsen är till största delen positivt inställd till klimatsatsningarna, men är kritisk till att satsningar på forskning och utveckling också innefattar kärnkraft och koldioxidinfångning. Dessutom saknas i paketet helt bidrag för inköp av elbilar.

Sierra Clubs vd Michael Brune säger till Rolling Stone att han ser lagstiftningen som ”ett ljus i mörkret”, efter fyra års attacker från Trump-administrationen mot miljöskydd.  

Kongressens beslut kommer att ge Biden-administrationen en del att bygga vidare på när den tillträder. President Biden presenterade under valkampanjen sin klimatplan på två biljoner dollar under kommande mandatperiod, som dock till stor del kommer att kräva stöd i kongressen för att kunna genomföras. Planen innehåller ett mål på att hela USA:s elsystem ska vara fossilfritt 2035, att kollektivtrafik ska byggas ut kraftigt och att byggnader ska drivas av grön energi.

 

Stefan B Nilsson

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…

Krönikor
Maria Sandblad

Konsten att blunda inför det onda

Kan det finnas ett samband med krigets fasor och vår kollektiva blindhet inför vad vi, trots att vi ser oss som goda människor, gör mot försvarslösa djur, vårt dagliga förträngande av den brutala sanningen bakom det som hamnar på våra tallrikar…