Mat & Klimat

Chilensk storsatsning på grön vätgas kan möta hinder

Atacamaöknen har världens mest intensiva solstrålning. Nu vill Chiles regering att 40 procent av energin ska komma från förnybara källor 2030 och att landet storsatsar på grön vätgasproduktion

18 oktober 2021

Chile planerar att bli en världsledande producent av billig grön vätgas – genom att utnyttja landets stora möjligheter att utvinna sol- och vindenergi. Samtidigt står satsningen inför utmaningar i form av höga investeringskostnader och begränsade vattentillgångar.

Målsättningen är att Chile till 2030 ska producera världens billigaste gröna vätgas och bli en av de ledande exportörerna, uppgav energiminister Juan Carlos Jobet nyligen. Grön vätgas tillverkas med hjälp av förnybara energikällor.

– Vi har välsignats med att ha tillgång till bland de bästa sol- och vindenergiresurserna i världen, konstaterade energiministern.

Det handlar bland annat om utvinning av solenergi i Atacamaöknen, som har världens mest intensiva solstrålning – och den stora potentialen för vindenergi i Patagonien.

Chile har som målsättning att 40 procent av energiförbrukningen ska komma från förnybara källor 2030 och i somras invigdes Latinamerikas största solpark i den nordliga regionen Antofagasta.

 

Världsledande på grön vätgas

Satsningarna på förnybar energi har även väckt förhoppningar om att landet ska kunna bli världsledande på grön vätgas. Enligt Juan Carlos Jobet kommer landet till 2030 att kunna producera denna vätgas till ett pris som kan konkurrera med fossila bränslen.

Större delen av den vätgas som produceras i världen i dag orsakar stora utsläpp eftersom den tillverkas med hjälp av fossila bränslen. Grön vätgas tillverkas i stället genom elektrolys, en process där man spjälkar vattenmolekyler till vätgas och syre med hjälp av el från förnybara energikällor. Tekniken är dock mycket energikrävande – och av det skälet skulle det krävas att elpriserna stadigt sjunker i Chile för att den gröna vätgasproduktionen ska kunna förverkligas.

Professor Marcelo Mena, tidigare miljöminister och medlem av en statlig kommitté som arbetar med frågan, säger till IPS att satsningarna på en omfattande produktion av grön vätgas kan lyckas – men att det också kommer att kräva riktade politiska satsningar.

Han säger också att satsningen under en övergångsperiod kommer att kräva mycket stora investeringskostnader – och att elproduktionen från förnybara energikällor först minst måste fördubblas.

Förutsättningarna för att öka den gröna energiproduktionen anses mycket goda i Chile. Enligt energiministern har landet möjlighet att öka produktionen 70 gånger jämfört med dagens nivåer.

 

Brottas med vatten- och energibrist

Andra experter är dock mer tveksamma till om Chile har de förutsättningar som krävs för storskaliga satsningar på den gröna vätgas som enligt en del bedömare är framtidens bränsle.

Konsulten María Isabel González, som tidigare var chef för Chiles statliga energikommission, menar att målsättningarna är allt för ambitiösa. Hon säger att planerna på en storskalig produktion av grön vätgas dessutom bör ses mot bakgrund av att närmare hälften av Chiles befolkning fortfarande saknar tillgång till varmt vatten i sina hem samtidigt som många tvingas elda med ved för att hålla värmen.

– Ett utvecklingsland som Chile måste naturligtvis i första hand se till att befolkningen får sina grundläggande behov tillgodosedda. I synnerhet gäller det de grupper som har störst behov, säger María Isabel González till IPS.

Av det skälet menar hon att satsningarna på grön vätgas bör senareläggas.

Marcelo Mena menar dock att problemen med energibrist kan bekämpas samtidigt som man går vidare med planerna på en omfattande vätgasproduktion.

Ett annat problem är att tillverkningen av grön vätgas kräver stora mängder vatten – samtidigt som vattenbristen är ett tilltagande problem i landet.

Vissa experter menar att detta problem skulle kunna lösas genom avsaltningsanläggningar för havsvatten. Marcelo Mena säger att man även skulle kunna utnyttja en del av det avloppsvatten som i dag spolas ut i havet från städerna i landets norra delar.

Orlando Milesi/ IPS

 

Se även: Djurhållningen står för en tredjedel av matens utsläpp

Se även: FN: Hundratals miljarder i bidrag till skadlig matproduktion

 

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…