Mat och Klimat

Under 2018 drabbades 70 länder i världen av återkommande torkor. FN:s organ mot ökenspridning uppmanar nu världens regeringar att prioritera arbetet för att skydda och återskapa skadad natur.

29 juni 2021

Klimatförändringar och överutnyttjade jordbruksmarker driver på de torkor som utgör ett allt större hot mot en stor del av jordens befolkning. Det visar en ny FN-rapport.

Bara under detta århundrade har 1,5 miljarder människor i världen blivit direkt drabbade av torkor, enligt FN:s särskilda sändebud för katastrofriskreducering, Mami Mizutori.

– Och det antalet kommer att stiga dramatiskt om inte världen blir bättre på att hantera riskerna, sade hon i samband med att FN lanserade en ny rapport om de tilltagande globala problemen med torkor.

Enligt rapporten har en femtedel av jordens markytor redan skadats av klimatförändringar, överutnyttjandet av jordbruksmarker samt utbyggnaden av städer och annan infrastruktur. Det är en utveckling som även ökar riskerna för torkor och ökenutbredning – och som slår mot nästan halva världsbefolkningens försörjningsmöjligheter.

 

FN: 5 miljarder hektar måste återställas

Samtidigt menar Ibrahim Thiaw, chef för FN:s organ mot ökenutbredning, UNCCD, att utvecklingen skulle gå att vända. Men då krävs att rätt investeringar görs för att skydda och återskapa världens ekosystem i samband med den ekonomiska återuppbyggnaden efter pandemin.

Hittills har 115 länder i världen utlovat att de fram till 2030 ska återställa en miljard hektar skadad mark.

Samtidigt menar UNCCD att närmare fem miljarder hektar mark i olika delar av världen skulle kunna återställas eller skyddas – med hjälp av rätt åtgärder.

– Det är inte ett utopiskt scenario, utan skulle utan tvekan kunna uppnås. Men det skulle kräva beslutsamhet från världens ledare, säger Ibrahim Thiaw.

Siffror visar att 70 länder i världen under 2018 påverkades av återkommande torkor.

Indien är ett av dessa länder. Där är 70 procent av befolkningen på landsbygden fortfarande beroende av jordbruket för sin försörjning. En stor majoritet av dessa bönder lever på småskaliga jordbruk – och är mycket känsliga för torkor. Samtidigt visar en studie från forskningsorganisationen CEEW att antalet torkor i landet har ökat kraftigt i på senare år, och även har blivit ett problem i många regioner som tidigare inte var drabbade.

 

Manipadma Jena/ IPS

 

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

Visited 5 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa