Mat & Klimat

Matföretag uppmanas agera i linje med klimatmålen

En ny rapport slår fast att världens livsmedelsföretag bör ställa om sina verksamheter för att kunna agera i enlighet med de globala utvecklingsmålen. Foto: Busani Bafana/IPS

29 september 2021

Världens livsmedelsföretag måste agera för att matproduktionen ska bli mer hållbar och rättvis. Det konstateras i en ny rapport som innehåller riktlinjer för hur privata matföretag ska kunna bedriva en verksamhet som ligger i linje med de globala utvecklingsmålen.

Den globala livsmedelsbranschen har inte förhindrat att allt fler människor går hungriga samtidigt som en tredjedel av världens jordbruksproduktion beräknas gå förlorad och fattigdomen är utbredd bland världens bönder. Coronakrisen har dessutom avslöjat de stora bristerna inom den globala livsmedelsindustrin.

 

Har en viktig roll att spela

En ny rapport från tankesmedjan Barilla Center för mat och näring, BCFN, slår fast att världens livsmedelsföretag är aktörer inom ett stort och komplext system. Men rapportförfattarna konstaterar också att företagen har en viktig roll att spela i arbetet för att minska matslöseriet och för att skapa en mer hållbar produktion av mat, som kan bidra i kampen mot fattigdomen.

I rapporten uppmanas företagen att integrera de globala utvecklingsmålen i sitt arbete genom att följa ett ramverk som innehåller ett antal strategier för att förbättra hållbarhetsarbetet. Samtidigt konstateras att det kommer att krävas att företagen genomför omfattande omvärderingar av stora delar av sin verksamhet.

Enligt rapporten medger många livsmedelsföretag i dag omfattningen av den globala krisen inom matförsörjningen – medan insikterna är sämre hos många regeringar. Även ekonomiprofessor Jeffrey Sachs som är chef för Centret för hållbar utveckling vid Colombia-universitetet menar att matföretagen måste börja arbeta i enlighet med de globala målen och Parisavtalets målsättningar.  Han betonar att det handlar om ett arbete som måste genomsyra hela verksamheten, och inte bara uttryckas som tomma ord i företagens årsredovisningar.

Den nya rapporten innehåller även ett antal standarder som kan användas för att uppnå en mer hållbar matproduktion.

Rapportförfattarna menar samtidigt att små och medelstora företag har behov av olika stödåtgärder för att kunna ställa om sina verksamheter.

Alison Kentish

 

Se även: Djurhållningen står för en tredjedel av matens utsläpp

Se även: FN: Hundratals miljarder i bidrag till skadlig matproduktion

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.