Mat & Klimat

Kommentar: Fossilindustrin vädrar morgonluft när elpriser stiger

Karlshamnsverket har en effekt på 662 MW och har sedan 80-talet haft rollen som reservkraftverk i händelser av elbrist i södra Sverige. Den senaste tiden har det tagits i drift av rent ekonomiska skäl

5 oktober 2021

Den senaste tidens höga elpriser i Europa har lett till att energibolaget Uniper tagit det gamla oljekraftverket i Karlshamn i drift, trots att det under perioden funnits ett överskott på el i Sverige. Klimatpolitiken måste bli skarpare så att det blir olönsamt att elda fossilt, skriver Niclas Malmberg.

I och med den snabba utbyggnadstakten av förnybar energi, och i första hand då vindkraft, har elpriserna under en lång period sjunkit till nivåer där fossil energi inte klarat konkurrensen, och därför stängts av. Men den senaste tidens höga elpriser i Europa har fått multinationella elbolag som Uniper att vädra morgonluft. Plötsligt är det åter möjligt att tjäna pengar också på el från oljekraftverk. Elpriset i elområde 4, dvs södra delen av Sverige, brukar pendla mellan 30 och 60 öre/kWh, vilket är en nivå som oljan inte kan konkurrera med. Men under september har priset rusat till över 125 öre/kWh, och då blir affärsmöjligheterna helt andra för fossil elproduktion. 

 

Eldar olja, trots elöverskott

Ett konkret resultat av denna möjlighet att tjäna pengar är hur Karlshamnsverket startades i september. Under tre dagar kördes till och med båda verkets block, varvid man brände 140 000 liter olja i timmen. Många i Sverige har, med rätta, upprörts av att landets i vanliga fall fossilfria elproduktion plötsligt fick inslag av fossil energi. Från mindre initierade håll spekuleras fritt att orsaken skulle vara elbrist i Sverige. Så är dock inte fallet – Sverige har under perioden haft stort elöverskott och kunnat exportera el till våra grannländer. Anledningen till att Uniper valde att starta oljeverket är att med det höga elpriset på elbörsen gör man sig en hacka även på det annars olönsamma gamla Karlshamnsverket, som togs i drift redan på 1960-talet.

Karlshamnsverket fyller en funktion, som effektreserv i den händelse det uppstår elbrist i Sverige. Uppdraget har funnits sedan början av 1980-talet att med sin totala effekt på 662 MW och uppstartstid på två timmar kunna gå från beredskap till produktion i akuta lägen. Om detta är inte mycket att säga, att fossil energi finns att tillgå som reserv är inget avgörande problem, så länge det verkligen handlar om att det är ytterst sällan som behovet uppstår, även om det förstås vore långt bättre att använda biobränslen även för reservkraft. 

Utifrån det uppdrag som finns är det inte så märkligt att myter nu florerar kring att orsaken till att Karlshamnsverket dragits igång också under hösten har att göra med elbrist i Sverige. Det är därför viktigt att avfärda myten, och klargöra att orsaken till att Karlshamnsverket drogs igång i september handlade om att Uniper vill tjäna pengar på att bränna olja, trots den stora klimatpåverkan det medför.

 

En av orsakerna bakom de skenande elpriserna är att Ryssland strypt tillförseln av fossilgas till Europa

 

Krävs skarpare klimatpolitik

Så länge det finns aktörer som både vill och kan tjäna pengar på fossil energi kommer det vara omöjligt att klara klimatmålen. Ännu snabbare investeringstakt i förnybar energi som vind och sol är ett sätt att pressa tillbaka elpriserna, och därmed göra fossil energi olönsam i ännu större omfattning. Men det går också att hantera frågan politiskt. En riktigt effektiv klimatpolitik vore att helt enkelt förbjuda oljeverk att drivas andra tider än när det finns ett faktiskt behov för elförsörjningen, och därmed göra Karlshamnsverket till ett renodlat reservverk.

Är det svårt att samla majoritet för en sådan politik är ekonomiska incitament en annan möjlighet, dvs klimatskatter på sådan nivå att det helt enkelt inte går att tjäna pengar på fossil elproduktion, oavsett elpris.

Men det finns också en enkelt metod för oss alla att motverka fossil elproduktion: välja garanterat fossilfri el för hushållselen. Det går att göra på flera olika sätt. Ett sätt är att välja Bra miljöval-el. Ett annat sätt är att själv äga sin elproduktion, antingen helt privat genom exempelvis egna solceller på taket, eller tillsammans med andra, genom att exempelvis köpa andelar i vindkraftkooperativ. Den dag tillräckligt många vänt fossil energi ryggen kommer vi se de sista bolagen inom fossilindustrin lägga sina investeringar på annat än olja, kol och naturgas. Den dagen är också oljeanvändningen i Karlshamn historia.

Niclas Malmberg

 

 

Se även: Dafgårds storsatsar på veganchark – “vi kan inte fortsätta äta kött som förut”

Se även: Nytt projekt för morgondagens ärter

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.