Mat & Klimat

Småskalig elproduktion stärker fattiga i Brasilien

Solpaneler på taket till en katolsk byggnad i staden Sousa. Foto: Mario Osava/IPS

Satsningar på lokal elproduktion kan bli ett lyft för miljontals fattiga i Brasilien. I flera delar av landet byggs nu solenergianläggningar som förbättrar livssituationen för många människor.

 

Off-grid el lyfter folk ur fattigdom

En av de delstater där Brasilianska förbundet för distribuerad elproduktion, ABGD, bedriver verksamhet är i de norra delarna av Minas Gerais. Det är en region där majoriteten av invånarna lever i fattigdom, många i extrem fattigdom.

Walter Abreu vid ABGD uppger att el producerad av solenergi skulle kunna lyfta miljontals människor i landet ur fattigdom.

Många bedömare menar att satsningar på lokal elproduktion skulle kunna bli ett viktigt lyft för eftersatta befolkningar i hela landet, där drygt 23 miljoner av de 212 miljoner medborgarna lever i fattigdom.

Och det är en verksamhet som är på frammarsch, där elkonsumenter i högre grad också har börjat bli sina egna elproducenter.

– Solenergi är den källa som växer snabbast och den genererar dessutom många arbetstillfällen, säger ABGD:s ordförande Carlos Evangelista till IPS.

Han säger att en majoritet av de nya arbetstillfällen som installationerna ger upphov till gynnar lokalbefolkningarna – exempelvis via tillverkning och försäljning av utrustning.

 

Ersätter dieselgeneratorer i Amazonas

Effekten av satsningarna har kanske varit som störst bland de många befolkningar som bor i Amazonas regnskogar, långt borta från de nationella elnäten. Där har tillgången på solenergi hjälpt befolkningarna att driva pumpar och kylar där fisk – som är den viktigaste lokala proteinkällan – kan förvaras.

I många av de utspridda orterna i Amazonas genereras elen annars av dieseldrivna generatorer. Men de brukar bara kunna användas ett fåtal timmar per dygn på grund av de höga bränslepriserna och eftersom det i många fall är svårt att transportera fram bränslet.

Med stöd från en amerikansk stiftelse driver ABGD i dag projekt i fler än 60 områden i Amazonas.

– Målet är en ekonomisk övergång från fossila till förnybara energikällor, och där utgör solenergi en av lösningarna, säger Carlos Evangelista.

Han berättar att man avslutat flera projekt i området kring floden Purus, med installationer av solpaneler och där lokal arbetskraft utbildats till tekniker.

Coronapandemin innebar ett avbrott för satsningarna men inom kort planerar ABGD att installera ytterligare 150 lokala solenergianläggningar i regionen.

– Befolkningen i Amazonas behöver elektricitet i sin vardag, och för att kunna starta företag. Men också för att kunna producera och lagra mat, säger förbundets hållbarhetschef Lucia Abadia till IPS.

 

Mycket kvar att göra

Det bor nästan en miljon människor i Amazonas som fortfarande saknar tillgång till el, enligt en studie från Institutet för energi och miljö i São Paulo.

Just nu arbetar ABGD med ett förslag på riktlinjer för hur tillgången på förnybar el kan stärkas, som kommer att vara inriktad mot lokala myndigheter, företag och representanter för folkgrupper.

Carlos Evangelista säger att många tidigare satsningar i Amazonas har misslyckats på grund av att projekten inte har tagit tillräcklig hänsyn till de lokala förhållandena. Men han menar att det också finns företrädare för fossilindustrin som är fiender till utbyggnaden av förnybar el.

– Jag har fått mordhot eftersom arbetet drabbar försäljningen av fossila bränslen, berättar han.

I februari i år anslöt även den brasilianska regeringen till utbyggnaden av solenergi i Amazonas, då man lanserade ett program som syftar till att förse närmare 300 000 människor med el.

Satsningarna på småskaliga och lokala energiprojekt är fortfarande begränsade i Brasilien, men det är en bransch som växer snabbt, enligt landets energidepartement.

Mario Osava/IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Djurrätt
Michael Abdi Onsäter

Ny modell sänker skollunchens utsläpp med 40 procent – accepteras av eleverna

I en ny avhandling från Karolinska Institutet har en ny metod för hållbara skolluncher tagits fram och utvärderats i praktiken. På de tre grundskolor som ingick i studien minskade klimatpåverkan med 40 procent, samtidigt som kostnaderna, näringsvärdet och matsvinnet låg kvar på ungefär samma nivåer.

Inrikes
Niclas Malmberg

Analys: Svensk el fortsätter att tränga ut kolkraft på kontinenten – trots kylan

Några kalla vinterveckor och debatten om svensk elförsörjning är igång igen med full kraft. Det talas om elbrist och u-länder. Men faktum är att Sverige aldrig exporterat så mycket el som nu. Att låta några få timmar med nettoimport styra energidebatten osar populism, skriver Niclas Malmberg i en analys.

Hälsa
IPS Inter Press Service

Forskare befarar fler glaciärkatastrofer i Himalaya

Minst 58 människor omkom och många fler saknas fortfarande efter att en störtflod av vatten och rasmassor den 7 februari krossade allt i sin väg i en dal i indiska Himalaya. Forskare varnar för att fler liknande katastrofer kommer att inträffa i klimatförändringarnas spår.

Recept
Redaktionen

Recept: Kålpudding på en plåt – 0,3 kg CO2e

Kåldolmar kan vara lite pilliga att göra när suget faller på. Vill man göra det lite enklare för sig kan man göra en smidig plåträttsvariant. Samma smaker och ingredienser, men tillagat på en stor plåt istället!

Translate »