Mat och Klimat

WWF:s klimatbarometer visar på stor oro för klimatförändringarna

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

WWF har i sin så kallade Klimatbarometer undersökt opinion i Sverige i frågor som rör klimat och miljö årligen sedan 2017. Årets undersökning är nu publicerad, och i vanlig ordning ligger klimatfrågan i topp två bland vad svenskar oroar sig mest för, om än i år efter oro för krig.

I år framträder också en stark önskan efter politiska reformer som kan motverka klimatförändringarna, och det är också signifikant fler som i årets undersökning anger att de själva tycker sig uppleva effekter av klimatförändringarna, i jämförelse med tidigare år. Och det är inte enbart klimatförändringar i sig som många tycker sig märka, men också förändringar i flora och fauna. Nästan hälften tycker sig ha sett sådana förändringar i årets undersökning, mot en dryg fjärdedel år 2017. Hälften menar sig exempelvis ha sett både färre igelkottar och färre bin de senaste fem åren.

Undersökningen bygger på drygt 2000 intervjuer med slumpmässigt utvalda svenskar mellan 18 och 79 år. Av dessa anser hela 65 procent att klimatförändringar redan påverkar deras liv, och 63 procent menar att de upplevt extremväder. År 2017 ansåg 54 procent att så var fallet. Oron över klimatförändringarna stiger följaktligen, och nästan 70 procent vill se en mer kraftfull klimatpolitik. Kvinnor ställer högre krav än män på politiskt ledarskap i klimatpolitiken, och förefaller också vara mer ambitiösa än män när det gäller att själva leva klimatsmart. I synnerhet unga kvinnor är den grupp i undersökningen som i störst utsträckning uppger att de valt att äta eller konsumera mer hållbart det senaste året.

Även om hälften av de tillfrågade pekar ut den politiska nivån som viktigast för att stoppa klimatförändringarna, anser många istället att det är företag eller privatpersoner som har störst ansvar att driva på för en grön omställning. Men det råder långt ifrån koncensus kring behoven av en starkare klimatpolitik. En femtedel av männen vill sänka eller helt avskaffa klimatmålen. Män har däremot en starkare tilltro till att ny teknik kommer att lösa problemen.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 46 times, 46 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa