Mat och Klimat

Vetenskapens sista varning.
Vår möjlighet att agera.

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

“I alla regioner, globalt, har den ökade frekvensen av händelser med extrem hetta resulterat i fler dödsfall och högre dödlighet.”

”Förlust av hundratals lokala arter har uppstått till följd av extrem hetta, med upptäckt massdödlighet på land och i haven. Några ekosystem närmar sig oåterkallelighet”.

”Uppskattningsvis 3,3-3,6 miljarder människor lever i ett sammanhang som är väldigt sårbart för klimatförändringar.”

Detta är några citat från de tre första sidorna från IPCC:s senaste rapport (AR6). Det är inte några extrema citat, utan snarast några i mängden. För varje rad blicken löper över rapportens rader stegras kroppens varningssignaler. Det är en tung läsning och lätt att bli illamående. Det är inte för inte som rapporten kallas ”Vetenskapens sista varning”.

En av de viktigaste slutsatserna är att världens samlade utsläpp måste börja minska innan 2025 och halveras till år 2030. För att vara noll år 2050. En utmaning av gigantiska mått.

Den mest vetenskapligt underbyggda rapporten någonsin beskriver en överhängande risk för civilisatorisk kollaps och massdöd bland människor och djur. Nu behövs ett ledarskap som vi aldrig tidigare skådat. Ett ledarskap som lyckas samla människor i alla samhällsklasser, trosinriktningar, åldrar från företag, civilsamhälle och politik till en ansträngning som saknar motstycke.

Vad gav detta omvälvande budskap för effekter i vårt eget land?

Förutom några formuleringar om att rapporten är ”oroande” från klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari är det … tyst. Dödstyst.

Vi har lärt oss från tidigare historiska förlopp att mänskligt framkallad massdöd inte främst möjliggjorts av de enskilt onda handlingarna utan av den stora tystnaden.  Det är som uppvisas idag på nationell nivå är inte ledarskap. Det är svek.

Nu behöver vi på kort tid mobilisera massor av människor som inte är tysta! Som rakryggade vågar tro på och stå upp för vetenskap och kommande generationers rätt till liv. Vi behöver vara tillåtande i val av metod och enade i kravet på radikal omställning. För detta krävs nu resurser. Engagemang, tid och pengar.

Vi i Klimatalliansen är inget undantag. Om du vill vet mer om oss och engagera dig i vår kampanj till EU-valet så hittar du oss här:  www.klimatalliansen.nu

Tiden är knapp, men människans förmåga enorm. Vi kommer att klara omställningen. Tillsammans.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Ett svar på ”Vetenskapens sista varning. Vår möjlighet att agera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 40 times, 40 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa