Mat & Klimat

Indien överraskar med höjda klimatmål på COP26

3 november 2021

Indiens premiärminister Narendra Modi tillkännagav vid COP26 flera nya klimatmål, som går längre än de tidigare. Tre av målen säger att Indien ska (1) ha nått netto noll utsläpp år 2070, (2) ha ökat andelen förnybar el till 50 procent år 2030 och (3) ska ha minskat koldioxid-intensiteten i ekonomin med 45 procent till år 2030. 

 

En stark signal

Alla tre målen baseras på 2005 års nivåer. Modi sa vidare att Indien skulle minska sina beräknade totala koldioxidutsläpp med en miljard ton till 2030 i jämförelse med tidigare planer. Han sa också att han förväntar sig stora stödsummor från de rika länderna till Indien och andra utvecklingsländer, på i storleksordningen 1000 miljarder US dollar, och att de dessutom ska dela med sig av koldioxidsnål teknik. Löftena från Modi förväntas formaliseras i Indiens nationella bestämda bidrag (National Determined Contribution, NDC) till FN.

Indiens löfte om netto noll utsläpp år 2070 innebär att länder med totalt 84 procent av de globala klimatutsläppen nu täcks av mål om netto noll. 

Ulka Kelkar på World Resources Institute, en framstående vetenskaplig forskargrupp, sade att Indiens tillkännagivande skulle ha en stor påverkan genom att sätta en “färdriktning” för landets ekonomi:

– Netto noll blev ett ämne i det offentliga samtalet för bara ett halvår sedan. Bara att ha detta koncept förstått i Indien kommer att ge en mycket stark signal till alla sektorer av industrin och samhället. Så det här från premiärministern kommer att bli ganska omvälvande.

 

Elnäten måste kopplas samman

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och Narendra Modi annonserade dagen efter Modis deklaration ett initiativ för gröna elnät, för att påskynda integrationen av sol- och vindkraft på internationella nät. Att länka elnäten skulle göra det möjligt för delar av världen med överskott av förnybar energi att skicka den till områden med underskott. Till exempel kan länder där solen har gått ner dra kraft från andra som fortfarande kan generera solel.

– Om världen måste gå mot en ren och grön framtid kommer dessa sammankopplade transnationella nät att vara avgörande lösningar, sa Indiens premiärminister i ett uttalande.

Initiativet kommer att samordnas av en styrgrupp av ministrar, som inkluderar Frankrike, Indien, Storbritannien och USA.

Stefan B Nilsson

 

Se även: Fossilindustrin vädrar morgonluft när elpriserna stiger

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…