Mat och Klimat

Ny rapport: EU spenderar miljarder på reklam för kött- och mejeriprodukter

Förra året beviljade EU 40 miljoner kronor till en PR-kampanj för spanskt nötkött. Det är bara en i mängden av EU-finansierade kampanjer som syftar till att öka konsumtionen av kött- och mjölkprodukter i unionen.

12 april 2021

Vi européer måste minska vår konsumtion av kött och animalier för att möta den eskalerande klimat- och artkrisen – om det är forskarna överens. Trots det spenderar EU miljardbelopp på olika PR-kampanjer för att få oss att äta mer kött- och mejeriprodukter, enligt en ny rapport från Greenpeace.

Den genomsnittliga EU-medborgaren förbrukar ungefär 80 kg kött om året, vilket är dubbelt så mycket som det globala snittet. Högst är det i länder som Portugal och Spanien som närmar sig 100 kg, medan förbrukningen i Sverige var 79 kg förra året. Enligt Jordbruksverket är det ungefär hälften av det som räknas som “förbrukning” som faktiskt hamnar på tallriken, resten består av oätliga delar och biprodukter.

Konsumtionen av kött måste minska i vår del av världen, konstaterar en allt mer enig forskarkår. Djurhållningen ger förutom stora utsläpp av växthusgaser, upphov till en rad olika lokala och globala miljö- och hälsoproblem, som luftföroreningar, antibiotikaresistens, habitatförstörelse, övergödning och risk för framtida pandemier.

 

Måste minska med två tredjedelar

Enligt miljöorganisationen Greenpeace behöver den globala köttförbrukningen minska till 26 kg per person år 2030 för att sedan minska till 16 kg år 2050, för att klara av Parisavtalets ambitioner om att hålla uppvärmningen till under 1,5 grader celsius. Det skulle innebära att den genomsnittliga EU-medborgaren måste dra ned på sin köttkonsumtion med 71 procent inom loppet av 10 år. Greenpeace rekommendationer ligger i linje med Eat-Lancet-rapportens planet-diet på 300 gram kött i veckan.

Trots högt ställda ambitioner i EU:s “Farm to Fork”-strategi och gröna giv, saknas konkreta mål och åtgärder för en omställning till ett mer växtbaserat livsmedelssystem. Den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, pumpar varje år in tiotals miljarder euro i ett jordbruk som domineras av industriell djurhållning och matproduktion – något som uppmärksammades när 3 600 forskare gick samman i ett offentligt upprop för ett hållbart CAP förra året.

I rapporten Feeding the Problem från 2019 framkommer att två tredjedelar av EU:s enorma jordbruksbudget går till att stötta djurhållning eller foderproduktion. 

 

“Oansvarigt sätt att spendera skattepengar på”

Förutom direkta stöd till djurhållningen och animaliebranschen, så deltar EU även i en rad olika reklamkampanjer för att lyfta fram olika kött- och mejeriprodukter på olika sätt. Vi har tidigare skrivit om den nordiska kampanjen Gilla Gris – en kampanj som använder sig av influencers och sociala medier för att tvätta rent bilden av fläskkött som något oetiskt eller onyttigt, främst bland unga. Gilla Gris fick motsvarande 26,9 miljoner i bidrag och nådde ut till 1,39 miljoner människor, och går nu in på sitt andra år.

En annan kampanj från 2020 gick ut på att uppmana människor till att bli “bifftarianer” – personer som äter en “balanserad kost, med både nötkött och grönsaker”. Enligt Javier Lopez, företrädare för den spanska nötköttsbranschen finns det ingen mat som är bättre än “högkvalitetsprodukter som nötkött” för att få i sig den näring, de vitaminer och de mineraler som kroppen behöver. Kampanjen kostade europeiska skattebetalare motsvarande 40 miljoner kronor.

 

Av EU:s reklambudget för åren 2016-2020 gick mer än 200 miljoner euro till att lyfta kött- och mejeriprodukter. (Bild: Marketing Meat, Greenpeace)

 

Nu har Greenpeace sammanställt EU:s matreklamsbudget för åren 2016-2020 och kommit fram till följande: av de 776 miljoner euro som lagts på denna typ av PR, har 32 procent gått till reklam för kött- och mjölkprodukter. Nästan lika mycket, 28 procent, gick till “paketerbjudanden” där kött- och mjölkprodukter ingick. Bara en femtedel av reklampengarna gick till frukt och grönt, och mindre än en tiondel gick till att lyfta upp ekologiska matvaror. Totalt rör det sig om 146 olika projekt likt bifftariankampanjen ovan som beviljats EU-stöd under femårsperioden. 

– När den samlade vetenskapen säger att vi måste minska vår konsumtion av kött- och mejeriprodukter för vår egen hälsa och planetens – så är det oacceptabelt att EU spenderar en kvarts miljard euro för att istället accelerera konsumtionen. Den industriella djurhållningen ökar risken för nya pandemier, förstör klimatet och förgör naturen. Det är oansvarigt av EU att fortsätta göra reklam för detta med skattebetalarnas pengar, sade Sini Eräjää, kampanjledare för skogs- och jordbruksfrågor.

I en Eurobarometer-undersökning svarade 79 procent av deltagarna att de tycker att all form av reklam för matvanor som inte kan ses som hälsosamma och hållbara borde begränsas. EU-kommissionen ska nu granska den skattefinansierade matreklamen och komma med ett nytt policyförslag i början av 2022. 

På kommissionens hemsida har det nu publicerats en samrådsprocess där EU-medborgare kan delta med synpunkter inför det nya förslaget.

 

Flera kampanjer riktar sig mot unga och använder sig av influencers och sociala medier. Den här lammkampanjen kostade EU 8,2 miljoner euro.

 

Michael Abdi Onsäter

Se även: Växtbaserat fortsätter att öka kraftigt i Europa

Se även: Flera organisationer i upprop: “Det krävs en politik för växtbaserad ekomat”

Se även: Matsystemet driver på massutrotningen

Fler artiklar av denna författare

Visited 7 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa