Mat och Klimat

Insamlat regnvatten ska bemöta vattenkrisen i Mexiko

Vattentunnor står längs gatorna i Tehuixtitla i södra Mexico City. När det lagrade regnvattnet sinar använder befolkningen tunnorna för att transportera hem vatten från tankbilar. (Foto: Emilio Godoy)

11 april 2021

En ökad insamling av regnvatten kan få en viktig betydelse för Mexikos 126 miljoner invånare i kampen mot den vattenkris landet står inför.

Experter beräknar att Mexiko kommer att drabbas av en omfattande brist på vatten i framtiden. Efter Chile är landet utsatt för störst ”vattenstress” i regionen – och med början 2030 kommer Mexiko att drabbas av en ökande brist på vatten. Tio år senare kan vattenbristen ha spridits över landets centrala och norra delar, visar studier.

Två tredjedelar av det stora landet består av torra eller halvtorra regioner. Mexiko är samtidigt drabbat av klimatförändringar som kan komma att få svåra konsekvenser, exempelvis genom längre torrperioder och kraftiga regn.

Och även om vattenresurserna ännu är tillräckliga så är de framtida riskerna stora, enligt alliansen Aqueduct, som består av stater, företag och organisationer. Samtidigt pågår det statliga satsningar för att förbättra tillgången på vatten genom en ökad lagring av regnvatten.

 

En dyrbar resurs

Enligt Enrique Lomnitz, grundare av förbundet Isla Urbana – som är pionjärer på området, har utvecklingen snabbt gått framåt på senare år.

– Emellanåt råder det överflöd på vatten, men det är säsongsbetonat – och av det skälet blir det allt mer viktigt att ta hand om regnvattnet. Vi har inte råd att slösa bort det som faller från himlen, säger Enrique Lomnitz.

Han betonar att nederbörden är den enda tillgängliga vattenresurs som finns i delar av Mexiko.

Sedan 2009 har Isla Urbana installerat över 20 000 system för lagring av regnvatten i olika delar av landet. Förbundet har mottagit flera internationella utmärkelser för sitt arbete.

Enrique Lomnitz betonar samtidigt att det kommer att krävas fler åtgärder för att bemöta den hotande vattenbristen. Som exempel nämner han ett stort behov av att kunna rena och återanvända vatten.

– Lagring av regnvatten är en av de metoder som behöver utvecklas för att bemöta krisen. Men det kommer inte vara den enda lösningen, säger Enrique Lomnitz.

Emilio godoy / IPS

 

Se även: Forskare: Vattenfrågan nyckeln till fred runt Tchadsjön

Se även: Vattenfrågan avgörande för den framtida tillgången på mat

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa