Mat och Klimat

Parlamentarikerna om djurtransporterna till havs: “fruktansvärt”

Varje år transporteras 2 miljarder djur inom och ut ur EU. Miljontals får skeppas från Rumänien till bland annat Saudiarabien under hemska förhållanden (Foto: Animals International)

1 april 2021

Skandalerna avlöser varandra på farlederna i och kring den Europeiska Unionen. Situationen kring de redan påfrestande och grymma djurtransporterna förvärras ytterligare när oväntade problem inträffar- som i fallet med de misstänkt smittade korna på Medelhavet eller stoppet i Suezkanalen. Nu lovar flera svenska EU-parlamentariker att arbeta för att begränsa de långväga djurtransporterna.

 

En mörk irrfärd och en blockerad handelsartär

De nästan 3000 kor som varit fast på två fartyg i Medelhavet har nu avlivats efter tre mörka månader till havs. Sedan skeppen Karim Allah och Elbeik lämnade Spanien i december har de nekats att lägga till vid sina tänkta destinationer i bland annat Turkiet och Syrien, efter att det uppkommit en misstanke om att djuren blivit smittade med virussjukdomen blåtunga.

Det ena skeppet återvände till Spanien i början av mars varefter de 850 unga tjurarna avlivades omgående. Förra veckan återvände även det andra skeppet, och trots att ägarna velat sälja djuren vidare till Nordafrika om testresultaten visat att de var friska, beslutade den spanska regeringen även dessa skulle avlivas. Veterinärer har vittnat om svåra förhållanden ombord; flera hundra djur dog av stress och törst under månaderna till havs. Ni kan följa djurens grymma irrfärd över Medelhavet här.

Samtidigt pågår i Suezkanalen vad som enligt organisationen Animals International kan bli en av de största djurrättsskandalerna i historien. När det gigantiska containerfartyget Ever Given gick på grund var det mer än bara varutransporter och ekonomiska värden i miljardklassen som stod på spel; i den viktiga handelsartären satt även hundratusentals djur på minst 16 stora transportfartyg fast – utan tillräckligt med mat och vatten för att klara en försening av längre slag.

Efter 9 dagar kom skeppet slutligen loss, men Animals International befarar nu att omkring 200 000 djur, främst får från Rumänien, kommer att dö om inte akuta åtgärder vidtas. Enligt EU-regler måste djurtransporterna lasta 25 procent mer mat och vatten än vad som beräknas behövas för att klara rutten, något som enligt organisationen inte kommer att räcka i det här fallet.

 

Hundratals kor hann dö innan de återvände till en spansk hamn. Resten avlivades omgående. (Foto: Eurogroup for Animals)

 

Världens största exportör av levande djur

Suezkanalen är avgörande för EU:s omfattande djurtransporter till bland annat Saudiarabien. 2020 skickades 3 miljoner levande får från Rumänien till den rika nationen på den Arabiska halvön. EU:s jordbrukssubventioner har gjort det billigare för länder i Mellanöstern att importera levande djur än att föda upp egna, säger Gabriel Paun på Animals International till The Guardian. 

Rumänien har många gånger fått svidande kritik för sin bristfälliga hantering av djuren – vi minns katastrofen med de 14 000 drunknade fåren – men problemen består. Det har kommit rapporter att djuren transporteras trots dödligt höga temperaturer – de som överlever transporten slaktas sedan av outbildad personal under brutala förhållanden.

EU är en storspelare vad gäller just transporter av levande djur – faktiskt den största i världen. 2019 förflyttades nästan 2 miljarder djur över nationsgränser inom eller ut ur EU. Det utgör 80 procent av den globala handeln med levande djur. För nötdjur, svin och får är den siffran runt 50 miljoner, varav 5 miljoner transporteras ut ur unionen, främst till Nordafrika och Mellanöstern. Mellan 2014-2017 ökade transporterna med över 60 procent.

 

Kräver förbud mot export utanför EU

Sedan en tid tillbaka finns ett visst politiskt momentum för att begränsa djurtransporterna. EU-kommissionen har genom Farm-to-Fork-strategin åtagit sig att revidera djurskyddslagstiftningen för transporter och slakt, och inrättade förra året en kommitté för att granska djurtransporterna och komma med förslag till den nya lagstiftningen.

I samband med detta har nu paraplyorganisationen Eurogroup for Animals – där svenska Djurens Rätt ingår -släppt en så kallad vitbok med krav på åtgärder för att förbättra villkoren för djuren och minska transporterna överlag. I den föreslår det bland annat en maxgräns på 8 timmar, jämfört med dagens 24-28 timmar. Linda Björklund som är sakkunnig etolog på Djurens Rätt, anser dessutom att EU helt bör förbjuda exporter till länder utanför unionen.

– Både händelsen på Suezkanalen och den hemska skandalen på Medelhavet med de två fartygen, visar på hur enormt stora risker dessa transport av djur innebär. För djurens skull måste det få ett slut. 

Hon efterlyser mer och bättre kontroller av djurtransporterna samt att konsekvenserna vid överträdelser blir mer kännbara. Det behövs strategier, på EU-nivå och nationellt, för att ersätta transporter av levande djur till slakt och för avel, med kött och genetiskt material, säger hon.

 

“EU gör inte tillräckligt”

I det nya djurskyddsutskottet sitter parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Peter Lundgren (SD) som ordinarie ledamöter, medan Pär Holmgren (MP) och Emma Wiesner (C) är ersättare. Samtliga är upprörda över skandalerna och lovar att arbeta för en striktare lagstiftning för djuren.

– Djurtransporter på fartyg är rena skräckexempel på hur det inte ska gå till och är också ett hett ämne i utskottet. EU kan göra betydligt mer på området. Jag kommer att arbeta för att levande djur ska transporteras så lite som möjligt och att djuren slaktas så nära producenten som möjligt, säger Peter Lundgren (SD) till Mat och Klimat.

Jytte Guteland (S), som under sin tid som parlamentariker profilerat sig inom miljö- och djurrättsfrågor, går längre och stöttar Eurogroup for Animals krav på en maxgräns på 8 timmar för djurtransporter:

– Då djur är kännande varelser förtjänar de drägliga levnadsförhållanden under hela sin livstid. Vi vill också att normen ska vara att transportera kött eller fortplantingsmaterial i stället för levande djur. Detta har också bäring på den pandemi vi nu lever i. Den här typen av djurhållning innebär en risk för ytterligare sjukdomar, som vi vet kan ha katastrofala konsekvenser även för människor, säger hon.

 

 

 

Även Pär Holmgren (MP) och Emma Wiesner (C) stöttar kravet på max 8 timmars transporttid.

– Det är bara titta på hur det ser ut runt om i Europa med långa transporter av levande djur för att se att EU inte gör tillräckligt. Vi måste dessutom stoppa djurtransporter till länder utanför EU som inte följer reglerna. Djur ska inte transporteras långa sträckor. Ett trångt, mörkt och varmt utrymme på ett fartyg är inte en naturlig plats för ett djur, det är fruktansvärt, säger Pär Holmgren till Mat och Klimat.

 

I höst kommer utskottet presentera en större rapport med rekommendationer och förslag för framtida lagstiftning.

 

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: EU:s djurskyddsorganisationer släpper vitbok om transporterna – “förbjud transporten av unga djur”

Se även: Levandetransporter till hav – en miljardindustri med grymma förtecken

Fler artiklar av denna författare

Ett svar på ”Parlamentarikerna om djurtransporterna till havs: “fruktansvärt”

  • Vanja Regnander

    En del av problemet med levande djur och transporter över haven, beror på de religösa kraven på halalslakt. En otroligt grym ide´som naturligtvis har grundar sig i att djuren har noll och intet värde annat än för människans nycker.

Kommentarer är stängda.

Visited 9 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa