Mat och Klimat

Momentum för vilda pollinatörer - “en fråga som engagerar många”

Enligt Artdatabanken är en tredjedel av de vilda biarterna på väg att utrotas. Nu pågår en stor namninsamling för att förbjuda syntetiska bekämpningsmedel i EU. (Foto: Isaac Inwood-Reardon, Unsplash)

31 mars 2021

De för ekosystemen och matsystemet livsviktiga pollinatörerna minskar snabbt i världen, som en följd av förstörda livsmiljöer och överanvändning av giftiga bekämpningsmedel. Nu pågår en omfattande namninsamling på EU-nivå för att rädda bina. I Sverige drar Naturskyddsföreningens årliga kampanj för bina igång den 12 april.

I skrivande stund har 471 772 personer skrivit under Save bees and farmers, ett Europeiskt upprop i syfte att fasa bort giftiga bekämpningsmedel. Bakom namninsamlingen står fler än 140 miljöorganisationer från olika EU-länder, däribland svenska Naturskyddsföreningen. 

Målet är att uppnå 1 miljon namnunderskrifter, den magiska gräns som innebär att EU-kommissionen måste ta ställning till de tre förslag som uppropet gäller utifrån regelverket om Europeiskt medborgarinitiativ (ECI).

Det första kravet är att EU ska vara fritt från syntetiska bekämpningsmedel senast 2035, med delmål om en åttioprocentig reduktion till år 2030. Det andra kravet är att återskapa den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, och det tredje att lantbrukare ska få det stöd som behövs för omställningen. 

 

En tredjedel av biarterna hotade

Att just bin lyfts upp i rubriken för namninsamlingen gör att den går hand i hand med Naturskyddsföreningens egen kampanj Operation: Rädda bina, som för tredje året i rad återstartar den 12 april med nya fröpåsar för den som vill hjälpa till att skapa fler områden där bina trivs.

– Vi kommer att bjuda in de som engagerar sig i Operation: Rädda bina till en möjlighet att skriva under även ECI-uppropet. Vi ser det som ett bra tillfälle för de som engagerar sig för bina att göra mer, säger Erica Lintrup, som leder kampanjen.

Enligt Artdatabanken är en tredjedel av de 270 vilda biarterna på väg att utrotas på grund av bland annat gifter och bostadsbrist. Men bi-frågan är inte “bara” en fråga om att specifika arter utrotas, utan att antalet pollinerande insekter, som fjärilar och humlor, snabbt minskar globalt, vilket i sin tur är ett direkt hot mot matproduktionen, oavsett om det handlar om storskalig odling eller den privata trädgårdsodlingen. Grödorna från ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av pollinering.

– Vi märker att det är en fråga som engagerar många! Även personer som vanligtvis inte är så insatta i miljöfrågorna kan tänka sig att sätta upp ett bi-hotell eller plantera bi-vänliga blommor, så det är en väldigt tacksam kampanj där vi når många med våra budskap, säger Lintrup.

 

Erica Lintrup är kampanjledare för Operation: Rädda bina

 

Lokala initiativ blommar upp

Med kampanjen vill Naturskyddsföreningen öka kunskapen om hur viktiga bin och andra pollinatörer är för vår matproduktion, och samtidigt medverka till konkreta åtgärder som förbättrar binas situation. Exempel på räddningsinsatser är att göra om en bit av gräsmattan i trädgården till en blomsteräng, att sätta upp så kallade bihotell eller att plantera blommor som lavendel eller kärleksört i balkonglådan.

– 15 180 insatser har registrerats på raddabina.nu. Alla som registrerar sina insatser för bina på vår kampanjsajt bidrar till viktig medborgarforskning som skickas vidare till en grupp forskare som specialiserar sig på vildbin på Lunds universitet, säger Erica Lintrup.

Att göra en blomsteräng i trädgården istället för en gräsmatta kan låta som en väldigt liten åtgärd. Men faktum är att nästan en procent av Sveriges yta utgörs av gräsmattor, som samtidigt är artfattiga miljöer och nästan helt saknar de blommor som är binas mat. Men självfallet riktas kampanjen, precis som Save bees and farmers, till den politiska nivån. Naturskyddsföreningen kräver bland annat förbud av bekämpningsmedel som skadar bin, att ekologiskt jordbruk och naturbete ges ekonomiskt stöd, att offentliga grönytor i större utsträckning omvandlas till blommande marker och att varje kommun antar en aktionsplan för bin.

 Nytt för i år blir att vi kommer att starta ett upprop som vill påverka användandet av bi-skadliga bekämpningsmedel inom jordbruket. Svensk lagstiftning ligger idag efter länder som exempelvis Danmark där sådana här medel beskattas mer efter skadlighet medan vi i Sverige beskattar medlen på volym, säger Lintrup.

 

Över 7000 vildbihotell har registrerats som en del av kampanjen för att rädda våra vilda pollinatörer. (Foto: Marian Kroell, Unsplash)

 

Niclas Malmberg

 

Se även: Flera studier visar – Matsystemet driver på massutrotningen

Fler artiklar av denna författare

Visited 12 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa