Mat och Klimat

Satsningar på ekojordbruk ska minska Kubas matimport

Grönsaksodling på Finca Marta, där Fernando Funes familj med hjälp av ekologiska metoder har lyckats bemästra den svårodlade terrängen. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

16 februari 2021

Fernando Funes startade sitt jordbruk på en övergiven, stenig och torr plats två mil utanför Kubas huvudstad Havanna för nio år sedan. Nu driver han ett framgångsrikt ekologiskt jordbruk som blivit en modell för många andra i en satsning för att stärka den inhemska matproduktionen.

Fernando Funes jordbruk har fått ett 50-tal efterföljare som också satsar på en helt ekologisk modell. Nätverket ingår i en statlig satsning för att stärka den inhemska ekoproduktionen – och minska beroendet av importerad mat, som för närvarande står bakom 70 procent av Kubas livsmedelsbehov.

Fernando Funes berättar att starten dock var mycket svår, när han kom till platsen med sin familj för nio år sedan. Till att börja med var de tvungna att försöka hitta en vattenkälla i den steniga och torra marken.

– Det var en ogästvänlig, helt övergiven plats, berättar Fernando Funes.

Med hjälp av en lokal man började de gräva efter vatten med enbart spadar. Det kom att dröja länge och brunnen hann bli mycket djup – men till sist hittade de det vatten som krävdes för att kunna förvandla gården till ett produktivt jordbruk.

I dag arbetar 20 personer på jordbruket. Vattnet från brunnen pumpas numera med hjälp av en solkraftsdriven pump och dessutom lagras regnvatten i dammar och tankar. Här finns också en biogasanläggning och behållare som värmer vatten med hjälp av solens strålar.

Längs åkrarna har man byggt terrasser för att förhindra jorderosion i samband med regn.

– Den enda platta marken på jordbruket är där huset är byggt, säger Fernando Funes.

Med hjälp av eget kompostmaterial odlas här ett flertal grödor utan någon hjälp av vare sig bekämpningsmedel eller konstgödsel.

– Det ger oss en konkurrensfördel på marknaden, tack vare mångfalden har vi större möjligheter att möta efterfrågan, säger Fernando Funes.

Honung är en annan viktig produkt. De började med en enda gammal bikupa, men i dag pågår en storproduktion av honung som främst går på export.

 

Tar socialt ansvar

Jordbruket är medlem av ett kooperativ som säljer sina grönsaker direkt till ett antal privatägda restauranger och statliga företag, medan vissa produkter skänks bort till ett lokalt center som hjälper gravida kvinnor som är i behov av stöd.

– Vi sköter hela varukedjan själva, berättar Fernando Funes.

Han menar att målet är att visa att det går att bedriva ekologiska familjejordbruk som även tar socialt ansvar – och överlever ekonomiskt.

Fernando Funes säger att personalen på jordbruket nu erbjuds bra löner och andra förmåner. Nu är målet att fler bönder i regionen ska slå in på en liknande väg.

Innan han startade sitt jordbruk arbetade Fernando Funes i 20 år som forskare och lärare i agroekologi, och han ingår numera i en statlig expertgrupp som arbetar för att utveckla varukedjorna inom landets jordbruk.

Hans jordbruk utgör en modell för ett nätverk av bönder som också är inriktade på ekologiska odlingar där producenterna själva kontrollerar hela varukedjan på egen hand.

Patricia Grogg / IPS

Fler artiklar av denna författare

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa