Mat & Klimat

Vinnova ger miljonstöd till "framtidens växtbaserade mat"

14 december 2021

Vinnova är en myndighet med uppgift att stärka innovationsförmågan i Sverige. Nu delar de ut drygt 25 miljoner i en samlad satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror under rubriken Framtidens goda och hållbara mat – innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror. 

 

17 olika projekt

Myndigheten konstaterar att en tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan kommer från mat, och att trots ökad efterfrågan på vegetariska alternativ är det få produkter som i dagsläget är baserade på svenska råvaror.

Detta samtidigt som Sverige enligt Vinnova har möjlighet att bli självförsörjande på proteinrika grödor. Det är 17 olika projekt som ingår i satsningen, och bland dessa återfinns både livsmedelsföretag, branschorganisationer, kommuner och forskare – och med vitt skilda produkter – som olika baljväxter, spannmål, hampa, alger, svamp och potatis.

Ett av de projekt som erhåller mest stöd, knappt 3 miljoner kronor, leds av Havredals biodevelop AB och syftar till att utveckla en process för att producera konsumentanpassade kött- och mejeriliknande varor från närodlade favabönor.

Idag är en stor andel av alla växtbaserade produkter på den svenska marknaden tillverkade av importerad soja. Havredal menar att favabönan är en underutnyttjad resurs, sett till dess höga proteinhalt och lämplighet för odling i Sverige. Projektet pågår till juni 2023. Havredal har inte haft möjlighet att för närvarande närmare kommentera projektet, men lovat att återkomma framöver.

 

Förhoppningen är att lokalodlade favabönor ska ersätta en del av den importerade sojan

 

Optimerar näringsupptaget

Ett annat projekt som erhåller 3 miljoner kronor i stöd syftar till att lösa problemet med tillgängligheten av mineraler i fullkorn av råg, havre och korn. Som källa till mineraler har fullkorn en viktig roll, men fullkorn innehåller också så kallade antinutrienter som förhindrar upptaget av essentiella mineraler. Projektet, som leds av Södertälje kommun, kan därför bidra till att optimera näringsupptaget från växtbaserad mat. Projektet pågår till oktober 2023.

Orkla Food Sverige erhåller ett lite längre stöd, 500 000 kronor, för att i samverkan med forskningsinstitutet RISE undersöka hur jäst kan nyttjas som en ny proteinkälla. Jäst innehåller ca 12 procent protein och forskning vid SLU har tidigare visat att jäst är ett bra proteinfoder som kan ersätta 40 procent av det fiskmjöl som idag används vid odling av regnbågslax.

Målet i Orklas studie är att utifrån storskaligt svenskproducerad jäst kunna göra veganska produkter med optimala näringsegenskaper. Projektet pågår fram till april 2022.

Även Peter O Bolinder AB erhåller en halv miljon kronor, detta för projektet Baljväxtfabriken. Projektet pågår till april 2022, och syftar till att kartlägga förutsättningarna att bygga en proteinutvinningsanläggning för att leverera svenskproducerat växtprotein till livsmedelsindustrin. Studien ska visa hur en svensk proteinutvinningsanläggning kan att möta livsmedelsproducenternas krav och önskemål kring ett svenskproducerat växtprotein.

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.