Mat & Klimat

FN-rapport binder samman klimat och biologisk mångfald

zdenek-machacek-eqXiLNfZDc0-unsplash
Arbetet med att minska klimatpåverkan måste integreras med arbetet mot förlusten av biologisk mångfald, säger rapportförfattaren Shobha Maharaj (Foto: Zdeněk Macháček, Unsplash)

19 juni 2021

Klimatförändringar och förluster av biologisk mångfald är två av de största hoten världen står inför – samtidigt bemöts problemen ofta parallellt. I en ny rapport betonar forskare att det krävs kombinerade insatser för att kunna uppnå resultat.

Den nya rapporten är den första som gjorts i samarbete mellan FN:s klimatpanel, IPCC, och FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Experter menar att samarbetet är en tydlig signal om att utmaningarna måste ses i ett sammanhang och lyfter fram behovet av att integrera insatserna för klimatet och den biologiska mångfalden.

– Detta har potentialen att helt förändra både hur forskning bedrivs och sätta ljuset på frågornas samverkande faktorer. Ofta arbetar vi isolerat och tenderar att glömma hur starkt sammankopplat klimat och biologisk mångfald är, säger en av rapportförfattarna, Shobha Maharaj, till IPS.

 

Från målkonflikt till målsamverkan

I rapporten betonar experterna att åtgärder mot den globala uppvärmningen och artförluster behöver sammanföras, bland annat på grund av att vissa åtgärder för klimatet samtidigt omedvetet kan leda till att förluster av växter och djur ökar.

– Det finns åtgärder som har genomförts för att motverka klimatförändringar, men som på större skala kan vara skadliga, säger Shobha Maharaj.

Ett exempel är om träd planteras på gräsmarker på savannen, något som kan skada hela ekosystem.

Shobha Maharaj säger att ett mer integrerat synsätt skulle kunna få stor betydelse i en region som Karibien, där den biologiska mångfalden är mycket stor. Samtidigt hotas de rika ekosystemen i vissa av regionens länder där den begränsade tillgången på markområden leder till avskogning – en utveckling som förvärras av klimatförändringarna.

I rapporten listas ett antal åtgärder som både skulle gynna klimatet och kampen mot förlusterna av biologisk mångfald.

Återställning av skadade ekosystem lyfts fram som en av de billigaste och snabbaste metoderna för att på ett naturligt sätt motverka klimatförändringar. I synnerhet gäller det satsningar på mangroveskogar – som gynnar både den ekologiska mångfalden och klimatet.

Ett annat viktigt område som lyfts fram är satsningar på hållbara jord- och skogsbruk.

Samtidigt betonar forskarna att ambitiösa utsläppsminskningar har en helt avgörande betydelse.

Alison Kentish/ IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…

Krönikor
Maria Sandblad

Konsten att blunda inför det onda

Kan det finnas ett samband med krigets fasor och vår kollektiva blindhet inför vad vi, trots att vi ser oss som goda människor, gör mot försvarslösa djur, vårt dagliga förträngande av den brutala sanningen bakom det som hamnar på våra tallrikar…