Mat & Klimat

FN-rapport binder samman klimat och biologisk mångfald

zdenek-machacek-eqXiLNfZDc0-unsplash
Arbetet med att minska klimatpåverkan måste integreras med arbetet mot förlusten av biologisk mångfald, säger rapportförfattaren Shobha Maharaj (Foto: Zdeněk Macháček, Unsplash)

19 juni 2021

Klimatförändringar och förluster av biologisk mångfald är två av de största hoten världen står inför – samtidigt bemöts problemen ofta parallellt. I en ny rapport betonar forskare att det krävs kombinerade insatser för att kunna uppnå resultat.

Den nya rapporten är den första som gjorts i samarbete mellan FN:s klimatpanel, IPCC, och FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Experter menar att samarbetet är en tydlig signal om att utmaningarna måste ses i ett sammanhang och lyfter fram behovet av att integrera insatserna för klimatet och den biologiska mångfalden.

– Detta har potentialen att helt förändra både hur forskning bedrivs och sätta ljuset på frågornas samverkande faktorer. Ofta arbetar vi isolerat och tenderar att glömma hur starkt sammankopplat klimat och biologisk mångfald är, säger en av rapportförfattarna, Shobha Maharaj, till IPS.

 

Från målkonflikt till målsamverkan

I rapporten betonar experterna att åtgärder mot den globala uppvärmningen och artförluster behöver sammanföras, bland annat på grund av att vissa åtgärder för klimatet samtidigt omedvetet kan leda till att förluster av växter och djur ökar.

– Det finns åtgärder som har genomförts för att motverka klimatförändringar, men som på större skala kan vara skadliga, säger Shobha Maharaj.

Ett exempel är om träd planteras på gräsmarker på savannen, något som kan skada hela ekosystem.

Shobha Maharaj säger att ett mer integrerat synsätt skulle kunna få stor betydelse i en region som Karibien, där den biologiska mångfalden är mycket stor. Samtidigt hotas de rika ekosystemen i vissa av regionens länder där den begränsade tillgången på markområden leder till avskogning – en utveckling som förvärras av klimatförändringarna.

I rapporten listas ett antal åtgärder som både skulle gynna klimatet och kampen mot förlusterna av biologisk mångfald.

Återställning av skadade ekosystem lyfts fram som en av de billigaste och snabbaste metoderna för att på ett naturligt sätt motverka klimatförändringar. I synnerhet gäller det satsningar på mangroveskogar – som gynnar både den ekologiska mångfalden och klimatet.

Ett annat viktigt område som lyfts fram är satsningar på hållbara jord- och skogsbruk.

Samtidigt betonar forskarna att ambitiösa utsläppsminskningar har en helt avgörande betydelse.

Alison Kentish/ IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.