Mat & Klimat

Världens våtmarker försvinner oroande fort

Våtmarksområdet Ciénaga de Zapata på Kuba är det största av sitt slag i Karibien. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

21 februari 2022

Världens våtmarker bidrar med en mängd olika ekosystemtjänster och har en viktig roll i kampen för att bromsa klimatförändringarna. Men på grund av mänskliga aktiviteter försvinner våtmarkerna i en oroande hastighet, konstaterar FN.

 

Jordens njurar

Våtmarker absorberar stora mängder koldioxid och bidrar även med vattenrening, vilket får en del experter att beskriva dessa områden som ”jordens njurar”. De fungerar även som ett skydd mot både översvämningar och torkor, orkaner och tsunamier.

När markerna i stället dräneras och förstörs frigörs i stället stora mängder lagrad koldioxid, konstaterar FN i samband med att världsorganisationen i veckan uppmärksammar internationella våtmarksdagen.

Endast sex procent av jordens markyta täcks av våtmarker – samtidigt som hela 40 procent av alla växter och djur lever eller förökar sig på dessa områden. Och enligt FN är mer än en miljard människor i världen beroende av våtmarker för sin försörjning.

Samtidigt är våtmarkerna de ekosystem som förstörs och försvinner i snabbast takt av alla, enligt FN. Våtmarkerna uppges försvinna tre gånger så snabbt som världens skogar.

Bara under de senaste 50 åren har en dryg tredjedel av alla våtmarker i världen gått förlorade – vilket till stora delar hänger samman med en utbredning av jordbruk och bebyggelse, men också på grund av föroreningar, överfiske, invasiva arter och klimatförändringar.

I länderna runt Medelhavet går förstörelsen av våtmarker ännu snabbare, varnar den mellanstatliga organisationen Unionen för Medelhavet. I den regionen har hälften av alla våtmarker försvunnit sedan 1970.

Baher Kamal / IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.