Mat och Klimat

Anders Wijkman om befolkningsfrågan: Ett “hasardspel med naturen”

figures-4273081_960_720

7 februari 2022

Det krävs politiska åtgärder för att bromsa den globala befolkningsökningen så att alla människor på jorden får förutsättningar till ett drägligt liv. Detsamma gäller överkonsumtionen. Det säger Anders Wijkman, samhällsdebattör och medlem i nätverket Population Matters.

Anders Wijkman är författare och samhällsdebattör samt en av två ordförande för Romklubben. Han har tidigare varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset, samt riksdagsledamot och ledamot i Europaparlamentet.

Han är även medlem av den svenska grenen av Population Matters, ett nätverk som grundades för att lyfta befolkningsfrågans avgörande betydelse för klimatet, miljön och människans förutsättningar framöver. 

I en videointervju med Mat & Klimat utvecklar han varför det är nödvändigt att bromsa den globala befolkningsökningen och också minska överkonsumtionen bland de rikaste i världen, för att minska trycket på ändliga naturresurser. Han berättar också varför ett förändrat jordbruk behöver bli mycket vanligare, bland annat med tonvikt på regenerativt jordbruk och kolbindning i  jorden.

– Befolkningsfrågan var ju en ganska stor fråga under 70, 80 och 90-talen men den har på något sätt bedarrat i den allmänna debatten. Den svenska grenen av Population Matters kom till för tre år sedan eftersom vi tycker det finns ett behov av att aktualisera de här perspektiven i den svenska miljön.

Frågan nådde sin politiska peak under FN:s internationella konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994. Det skedde då ett skifte från befolkningskontroll till ett rättighetsbaserat synsätt med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa med individens val i fokus. Men därefter tappade rörelsen mark i debatten, även om många av de politiska åtgärder som formulerades lever kvar idag, inte minst i biståndspolitiken. 

Enligt Anders Wijkman var förmodligen Kinas och Indiens repressiva och misslyckade politik på området en bidragande faktor till att debatten dog ut. Det har även funnits ett mycket starkt motstånd från religiösa samfund, inte minst från den katolska kyrkan och islam.

 

Anders Wijkman anser att befolkningsfrågan får för lite uppmärksamhet i arbetet för en mer hållbar värld

 

Naturen sätter gränsen

Många hävdar att befolkningstillväxten kommer plana ut naturligt, och att befolkningstillväxten är något av en icke-fråga i ett längre perspektiv. Men på bara 75 år har jordens befolkning nästan fyrdubblats från drygt 2 miljarder till närmare 8. Och även om antalet slutligen väntas plana ut och landa på någonstans mellan 10 och 12 miljarder, blir det svårt att upprätthålla ett värdigt liv för alla människor på jorden. Det ser vi redan idag, konstaterar Wijkman.

– Det är ytterst naturen som gör att vi kan fungera. Det glömmer vi ju ibland när vi bara räknar pengar. Men naturens kapital är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna bygga samhällen och leva hyggligt. Det kräver energi, mark, vatten, bostäder och jobb.

En annan avgörande fråga är överkonsumtionen och de globala ojämlikheterna. På kort sikt är det viktigt att göra något åt vår “groteska” överkonsumtion berättar han.

– De 10 procent som har de högsta inkomsterna släpper ut över hälften växthusgaserna globalt. Tittar vi på materiellt fotavtryck så ligger genomsnittssvensken på 27 ton om året medan ett typiskt land i Afrika söder om Sahara ligger runt 2 ton. Så det är ju enorma skillnader.

 

Jordens resurser räcker inte till att upprätthålla en ständigt växande befolkning vars materiella krav dessutom ökar

 

Kvinnors rättigheter i centrum

Men i slutändan är det en fråga om naturen och dess gränser. Andelen människor och deras husdjur utgör idag 97 procent av den totala biomassan av däggdjur till exempel. Omställningen är viktig, men räcker inte ensamt för att styra samhället mot hållbarhet.

– Vi kan ju hoppas att samhället lyckas ställa om till att bli mer cirkulärt och hållbart, men som det ser ut går det ju inte tillräckligt snabbt. Det här är ett hasardspel med naturen.

Anders Wijkman betonar att det är just genom att stärka särskilt kvinnors rättigheter och förutsättningar som man bäst får till en hållbar befolkningsmängd. Fattigdomsbekämpning är nyckeln för att det ska fungera, berättar han.

– Det är inget snack om saken. När man utbildar flickor och erbjuder dem jobb i ung ålder, så blir fertilitetstalen väsentligt mycket lägre. Kvinnorna får dessutom en mycket starkare ställning i samhället. Sedan måste mödrahälsovården byggas ut och att familjeplanering blir en viktig del av det.

Ett problem är dock att flera av länderna i fråga har korrupta styren vilket innebär en stor utmaning för biståndspolitiken framöver.

 

Bild från en utbildningsinsats i Pakistan 2013. Kvinnors rätt till utbildning och ekonomisk jämlikhet ligger i centrum för hållbarhetsarbetet, säger Anders Wijkman.

 

Den konventionella ekonomin saknar verktygen

På många håll i väst har befolkningsökningen avstannat, och vissa länder uppvisar till och med negativa tal, bland annat Ryssland och Kina. Är det ett problem?

– Den konventionella ekonomin har svårt att klara det där, därför att den bygger på någon slags tanke om ständig expansion och ständig tillväxt. Och det är klart att om antalet människor går ner kraftigt blir det färre som jobbar och det leder till mindre tillväxt. 

Anders ser det som en fördel eftersom befolkningstrycket totalt sett måste ned. Men resonerar om svårigheterna med att få ihop ekvationen, och nämner motståndet mot invandring som exempel.

Han passar även på att slå ett slag för omställningen av matsystemet, som måste präglas av mer regenerativa och hållbara metoder. Mer om det här

 

Hela intervjun med Anders Wijkman kan ni se här

Mat&Klimat

 

Se även: LRF: Stor potential för växtbaserat

Se även: Stor skillnad på svenska baljväxter och importerade

Se även: Stöd utvecklingen av proteingrödor

 
Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo

Se även: Cashewkött och andra höstiga vegonyheter

Se även: Tysklands nya regering vill satsa på växtbaserad mat

Fler artiklar av denna författare

Visited 10 times, 5 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa