Mat och Klimat

Världens fiskbestånd når nya bottennivåer - ländernas fiskepolitik döms ut

Populationen av sill och strömming har minskat med hela 80 procent i södra och centrala Östersjön. Läget är ännu värre för andra arter som torsk och ål

23 december 2021

En tiondel av de globala fiskbestånden har kollapsat och runt hälften är överfiskade, visar en ny rapport. De stora fiskeländernas politik döms ut och forskarna manar nu till skarpare åtgärder för att stoppa utfiskningen av haven.

Även Sverige tilldelas ett lågt betyg för hanteringen av Östersjön.

 

Enorm kunskapslucka

The Global Fishing Index (GFI) är en sammanställning av tillståndet för det marina livet i världshaven som utförs av forskare och analytiker på Minderoo Foundation. Nyligen publicerade de en rapport som ger en överblick över världens fiskbestånd och hur världens kustländer hanterar de allt mer exploaterade haven. Enligt rapporten har en tiondel av bestånden i princip kollapsat och nära 50 procent riskerar att gå samma väg till mötes. 

Enligt Dr. Andrew Forrest, ordförande för stiftelsen, är skarpa och restriktiva åtgärder det enda sättet att vända utvecklingen för världshaven, och dessa restriktioner måste bygga på vetenskapliga data. I dagsläget är kunskapsluckorna fortfarande enorma; av de 179 miljoner ton fisk som togs upp 2018 saknar hela 52 procent adekvat information vad gäller ursprung.

I rapporten betygsätter de 142 fiskenationer med avseende på hur väl de lyckas skydda de marina ekosystemen på en skala A-F. Av världens 25 största fiskeexportörer får inget land högre än C i betyg. Flera länder, däribland Israel, Barbados och Vietnam fick bottenbetyget F.

 

Sverige får svagt betyg

Sverige tilldelades ett D med följande motivering: “Trots att landet har utvecklat ett system för att styra fisket, så har framstegen för fiskebestånden varit begränsade. Över hälften av Sveriges undersökta fiskbestånd är överexploaterade”

Det hårda industrifisket har i kombination med övergödning och andra miljögifter lett till att populationer av olika marina arter fallit kontinuerligt de senaste årtionden. Det mest kända exemplet kanske är torsken, vars population försvagats till den grad att fiskestopp införts i flera delar av havet. Ål, aborre och vildlax är andra arter som drabbats hårt.

Sedan 70-talet har 80 procent av sillen/strömmingen försvunnit från södra och centrala Östersjön, och nu kommer nya larmrapporter från Bottenhavet om en stundande kollaps. Länsstyrelsen slår fast att det är det hårda industrifisket som ligger bakom, och faktum är att industritrålarna tilldelades fördubblade fiskekvoter i år, trots forskarnas varningar. Den mesta fisken slutar upp som djurfoder i Danmarks djurindustri.

Sverige har kritiserats hårt av miljöorganisationer för att vara en bromskloss i arbetet för skarpare fiskekvoter i Östersjön. Nu uppmanar stiftelsen BalticWaters2030 landets nya landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) att införa trålstopp i Östersjön och kraftigt minska fiskekvoten för att rädda fisken och de marina ekosystemen.

Mat&Klimat

 

Se även: Kolonilotter till havs? Den danska folkrörelsen når västkusten

Se även: Det våras för alger – “början på en ny industri”

 

 

Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Se även: Vänsterpartiets pandemikrav: Avveckla djurindustrin!

Fler artiklar av denna författare

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa