Mat och Klimat

Bidens exekutiva order ger skjuts åt gröna proteiner 

26 oktober 2022

USA:s president Joe Biden har i september undertecknat en exekutiv order om att prioritera bioteknik som forskningsfält. Beslutet inkluderar livsmedelssektorn, och innebär i praktiken att stora ekonomiska stöd kommer att ges till forskning inom området, bland annat vad gäller genmodifierade livsmedel. 

Ambitionen är att USA ska inta en ledande roll i både forskning och handel inom biotekniksektorn. Men beslutet kan också ge ringar på vattnet globalt, bland annat i form av ökat intresse för utveckling av alternativa proteiner, oavsett om det är växtbaserade livsmedel eller labbodlat kött, något som funnits på marknaden i Singapore sedan 2020.

Livsmedelsföretag som utnyttjar bioteknik för att ta fram nya livsmedel kan komma ifråga för det ekonomiska stödet, och det är ett mycket stort antal företag som berörs. Mer än 90 procent av den soja och den majs som säljs i USA är genmodifierad, och kött från tre genmodifierade djur har godkänts för livsmedelsförsäljning i USA.

Det finns också exempel på växter som genmodifierats för att producera protein. Enligt World Resources Institute är genmodifiering nödvändigt för att klara livsmedelsförsörjningen i världen, och Bidens exekutiva order kan ses som ett sätt för USA att stimulera en fortsatt sådan utveckling. 

 

Tillståndsprocessen en flaskhals

USA är dock inte ensamt om att storsatsa inom området. Storbritannien ligger också i framkant, inte minst opinionsmässigt, då en tredjedel av landets invånare kan tänka sig att äta odlat kött, vilket är en högre andel än i både USA och de flesta andra länder i Europa.

Enligt Oxford Economics kommer landets växtbaserade köttindustri att omsätta 1,7 miljarder pund/år redan år 2030. Men omställningen till gröna proteiner är inte bara en ekonomisk fråga, utan i högsta grad också en miljöfråga. I jämförelse med kött från slaktade djur kan odlat kött reducera utsläppen av växthusgaser med 92 procent, samtidigt som det odlade köttet ianspråktar 95 procent mindre landarealer och med nästan 80 procent mindre vattenåtgång, enligt CE Delft.

Den flaskhals som pekas ut i rapporten från Oxford Economics är tillståndsgivningen att sälja odlat kött. Tekniken utvecklas idag snabbare än den tid det tar att processa tillståndsansökningar, så i takt med att tillstånd ges har processerna förändrats så mycket att nya tillstånd måste sökas. Brexit har emellertid öppnat upp möjligheter att förkorta tillståndsprocesserna, genom en övergång till egna nationella regler.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa