Mat och Klimat

Domstolsbeslut ger Biden möjlighet att avveckla kolkraften i USA snabbare

Kolkraftverk i Fairbanks, Alaska. Kolets andel av elproduktionen har halverats i USA sedan 2009, och det är en utveckling som kommer gå allt snabbare i och med maktskiftet i Vita Huset (Foto: NOAA, Unsplash)

26 januari 2021

Biden-administrationen har fått en gyllene möjlighet att snabba på avvecklingen av kolkraften i USA. En federal domstol i Washington DC underkände den 19 januari (dagen innan Joe Biden blev insvuren som president) en regel från Trump-administrationen som i praktiken inte skulle ha ställt krav på minskade utsläpp från landets många kolkraftverk.

Den nya regeln var tänkt att ersätta President Obamas Clean Power Plan från 2015 – en plan som ställer tydliga krav på delstaterna att minska utsläppen från elproduktionen, till exempel genom att ersätta kolkraft med vindkraft, solenergi eller fossilgas. Clean Power Plan blev stoppad från att träda i kraft av Högsta Domstolen i februari 2016, i avvaktan på att stämningar från republikanskt styrda delstater skulle behandlas i federala domstolar. Trump var emot Obamas plan och efter att han tillträtt började hans administration arbetet med att utarbeta en egen plan.

Domstolens slutsats var att Trumpadministrationens förslag vilade på en felaktig tolkning av lagen The Clean Air Act. Beslutet ger nu Joe Bidens administration möjlighet att direkt påbörja arbetet med att utforma en egen reglering för att minska utsläppen från kolkraftverk och andra energikällor som producerar el. Utan domstolens beslut skulle Biden-administrationen först behöva avskaffa Trumps regel och en sådan process tar lång tid. Nu slipper man alltså det.

Miljörörelsen hyllade beslutet som en vinst för klimatet.

– EPA: s roll är att skydda det amerikanska folket från farliga föroreningar och agera på det största hotet mot vårt land: klimatkrisen, säger Joanne Spalding, klimatrådgivare hos Sierra Club, i ett uttalande

När Obama-administrationen utfärdade Clean Power Plan uppskattades att den skulle minska koldioxidutsläppen med 415 miljoner ton år 2030. Om varje delstat når sitt mål skulle planen leda till en utsläppsminskning med 32 procent från elproduktion fram till 2030 (jämfört med 2005 års nivåer) samt uppnå olika hälsofördelar på grund av minskade luftföroreningar. 

 

Se även: USA storsatsar på vindkraft och solenergi i covidpaket

 

Att få ned utsläppen från elsektorn är högprioriterat för Biden-administrationen. Elsektorn är näst störst källa till klimatutsläpp i USA efter transporter (se nedan). 

Kolkraftens andel av elproduktionen i USA har halverats sedan år 2009, då ungefär hälften av utsläppen kom från kolkraften, att jämföra med 23 procent år 2019. Men eftersom kolet ger så stora klimatutsläpp så kommer 60 procent av utsläppen i elsektorn fortfarande därifrån. Så en ny motsvarighet till ”Clean Power Plan” från Biden-administrationen, tillsammans med fortsatta skattelättnader för vindkraft och solenergi, kan förhoppningsvis leda till att kolkraften i konkurreras ut inom några år.

 

Stefan B Nilsson

Fler artiklar av denna författare

Visited 5 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa