Mat & Klimat

Jordbruksmaskinernas markpackning hämmar jorden

2 juni 2022

Strävan efter ett allt mer ekonomiskt rationellt jordbruk har drivit fram allt tyngre jordbruksmaskiner. Men ny forskning visar att denna utveckling enbart är kortsiktigt lönsam, och på sikt tvärtom försämrar förutsättningarna. 

Detta då jorden blir så hårt packad att produktionsförmågan försämras. Enligt studien är det framför allt i Europa, Amerika och Australien som problemet är påtagligt, medan mekaniseringen av jordbruken i Asien och Afrika inte drivits lika extremt än.

 

Jämförs med dinosaurier

På ca 60 år har skördetröskorna blivit hela 9 gånger tyngre, som ett resultat av en strävan att bredda skärbordet och rymma större spannmålstank. Vikten på en genomsnittlig skördetröska var cirka 4 ton i slutet av 50-talet, medan dagens monster väger hela 36 ton. Och apropå monster – i studien, som nyligen publicerats (PNAS), jämför man jordbruksmaskinernas storlek med sauropoderna, de allra tyngsta dinosaurierna. 

Maskinernas tryck på markytan har inte ökat trots allt tyngre maskiner. Detta då också däcken blivit större, och tyngden därför fördelats på en större yta. Men den nya forskningen visar att i de djupare markskikten har jorden packats på sätt som hämmar markens produktionsförmåga, bland annat då vattentransporten påverkas och olika viktiga ekosystemtjänster drabbas negativt.

Det är inte heller en fråga om tillfälliga förändringar. Om marken väl packats består skadan åtminstone under flera decennier, vilket kan vara en orsak både till allt fler översvämningar och att skördarna inte blir så stora som förväntat. Och det är inte små områden som berörs, en femtedel av jordens odlingsmark kan vara i riskzonen. En viktig del i omställningen till ett hållbart jordbruk handlar därför om att minska lantbruksmaskinernas hjullaster.

 

 

Svårt att påverka från Sverige

I studien resonerar man kring att packningen av marken inte är ett nytt fenomen, utan en repris av skeendet när sauropoderna gick över jorden, dvs fram till för 66 miljoner år sedan. Sannolikt packade de marken och påverkade markens produktionsförmåga på samma sätt som dagens lantbruksmaskiner, i synnerhet som de var flockdjur. 

Från Lantbrukarnas Riksförbunds sida (LRF) menar man att forskningsrönen är relevanta.

– Vi är liksom forskarna bekymrade över hur tunga maskiner kan skada marken. Det har kommit nya rön om markpackning under lång tid och liknelsen med dinosaurier kan vara ett sätt som skapar behövlig uppmärksamhet för frågan, säger Markus Hoffmann, Mark- och vattenexpert på LRF.

Men någon möjlighet att i Sverige agera mot tillverkare av lantbruksmaskiner ser Hoffmann inte.

– Den mesta av tillverkningen av maskiner sker inte i Sverige och det finns inte längre någon tillverkning av tröskor eller traktorer i Sverige. Men att vi inte agerar mot dem betyder inte att vi är overksamma. 

Hoffmann lyfter fram hur LRF tillsammans med bland annat Jordbruksverket och SLU på olika sätt försöker öka kunskapen om markpackningens konsekvenser bland lantbrukare.

– Vi ger genom rådgivningskampanjen Greppa Näringen råd om hur man kan minska risken för markpackning. I den årliga tävlingen SM i nedbrytning försöker SLU och LRF lära elever på Naturbruksgymnasier mer om jordhälsa och markpackning. I Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) bekostar lantbrukarna med egna pengar forskning om markpackning och många andra frågor om hållbar livsmedelsproduktion, säger Hoffmann.

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.