Mat och Klimat

Minknäringen får miljonbidrag - pressen ökar på regeringen och EU

Trots uppenbara risker för folkhälsan, opinionsmässigt motstånd och grova brister vad gäller djurvälfärden, avvaktar regeringen och EU med att permanent fasa ut minknäringen. "Oförsvarbart", säger Vänsterpartiets Malin Björk till Mat och Klimat (Foto: Jo-Anne McArthur)

30 april 2021

Regeringens beslut att ge minknäringen 60 miljoner i ersättning möter skarp kritik från djurrättsorganisationer och Vänsterpartiet som hellre hade velat se ett omställningsbidrag följt av en permanent avveckling, likt det som skett i Danmark och Norge. “Det är mycket tråkigt”, konstaterar Malin Björk (V), som också tagit frågan vidare till EU-kommissionen.

Det har gått drygt ett år sedan coronaviruset först upptäcktes på en minkfarm i Nederländerna. Sedan gick det fort. Viruset spred sig snabbt bland de extremt mottagliga och trångbodda mårddjuren på flera håll i Europa och USA, vilket i sin tur ledde till en våg av politiska beslut som resulterat i att flera länder, inklusive storspelarna Nederländerna och Danmark, nu begränsat eller förbjudit dödandet av djur i syfte att utvinna deras päls. 

Det faktum att viruset började mutera i de de facto reservoarer som minkfarmer utgör, gjorde frågan än mer angelägen för beslutsfattare som såg framför sig risken för att den framtida vaccineringen skulle göras verkningslös eller mindre effektiv. I dagsläget har SARS-CoV-2 konstaterats på närmare 400 minkfarmer i 10 EU-länder, varav 13 i Sverige. Och det är inte över än. För ett par veckor sedan konstaterades nio döda minkar smittade med coronavirus på en farm i Lettland – men myndigheterna avvaktar med några större åtgärder. I mars upptäcktes två döda vilda minkar i Spanien – också de smittade med covid-19.

 

Djurrättsorganisationen Four Paws på twitter

 

Missar chansen till omställning

Det var många som firade när regeringen slutligen, (ett par månader efter vårt grannland till söder), meddelade att inga nya minkar skulle födas upp under 2021

Men glädjen kom av sig något när det visade sig att näringen fick behålla 90 000 avelsdjur (i vanliga fall är det runt en halv miljon) i väntan på ljusare, post-pandemiska tider. Nu föreslår regeringen en ersättning på 60 miljoner kronor till minkfarmerna på grund av avelsstoppet. Anna Harenius är sakkunnig etolog på Djurens Rätt och ställer sig mycket kritisk till beskedet:

– Det är mycket tråkigt att få se en subvention av minkindustrin som enbart syftar till att de ska klara av pandemin, trots den risk de utgör. Vi hade istället velat se omställningsbidrag i kombination med en permanent avveckling.

Enligt Anna Harenius kan omställningen ske med hjälp av ett tillägg i djurskyddsförordningen om hur minkar bör hållas på ett “djurskyddsmässigt hållbart sätt” eller baserat på smittskyddslagstiftningen och den utredning som görs nu om hur risken för smitta mellan människa och djur ska minskas.

– Det kan göras med eller utan ersättning för minkföretagen baserat på hur lång omställningsperiod som väljs. Vi föredrar en snabbare avveckling så länge den blir permanent, likt det som gjorts i Norge.

Djurens Rätt får medhåll av flera framstående forskare och veterinärer i en debattartikel i Dagens ETC, som uppmanar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att ta den här frågan på större allvar.

 

“Oförsvarsbart ur djurskyddsynpunkt”

Vänsterpartiet har också riktat svidande kritik mot regeringens misslyckande eller ovilja att helt stänga ned den svenska minknäringen. 

– Det är helt fel att staten håller minkindustrin under armarna. Vi anser att det är oförsvarbart ur djurskyddssynpunkt. Dessutom är risken för smittspridning stor. Sverige borde göra som Danmark redan gjort, ge omställningsstöd till branschen, så att de som får sin försörjning genom minkuppfödning kan ställa om och hitta en annan sysselsättning som är bättre för såväl djuren som folkhälsan, säger EU-parlamentariker Malin Björk (V) till Mat och Klimat.

Nyligen rapporterade bland annat tidningen EU Reporter att EU-kommissionen godkänt ett stöd på motsvarande 17 miljarder kronor i ersättning och omställningsbidrag efter höstens omfattande smittspridning och efterföljande nedstängning på danska minkfarmer.

Och trycket från politiker och djurrättsorganisationer ökar allt mer på EU att ta steget fullt ut och fasa ut denna förlegade och nu även potentiellt hälsofarliga industri. EU har tidigare förordat striktare kontroller för att upptäcka smitta bland minkar, men har annars avvaktat med att begränsa näringen genom förbud eller restriktioner. Det räcker inte, menar Anna Harenius på Djurens Rätt.

– I Sverige såg vi att inga minkar skickades in för testning förrän Jordbruksverket sa att de betalade för det. Därav att ingen smitta hittades innan oktober. Det, tillsammans med informationen om att majoriteten av minkfarmer har minkar med antikroppar, ger bevis nog för att det systemet inte fungerade för att stoppa smitta.

Enligt henne finns det inte mycket som talar för att EU kommer att göra mer i nuläget, men med den nya djurhälsolag som trädde i kraft förra veckan, kan det finnas lagligt utrymme att göra mer. Malin Björk ställde nyligen en rad skriftliga frågor till EU-kommissionen om huruvida de avser införa förebyggande åtgärder inom minknäringen som en följd av detta.

 

 

 “Jag skulle säga att bromsklossarna är regeringar som till exempel den svenska, som fortsätter att hålla minkindustrin under armarna. Nu är ju ett gyllene tillfälle att sak omställningsstöd och en gång för alla stoppa minkfarmandet. Det är sorgligt att regeringen inte gör slag i saken.”                                                (Bild: Evelina Rönnbäck)   

 

Det folkliga stödet för en avveckling i EU är fortsatt högt; nära 500 000 personer har skrivit under en namninsamling för att förbjuda pälsindustrin i världen under hashtaggen #makefurhistory. I Italien, som pausat sin minkindustri under 2021, är 77 procent för en snabb avveckling av näringen. Sammantaget vad 66 procent av befolkningen i de undersökta länderna (Estland, Ungern, Bulgarien, Italien, Slovakien och Frankrike) för en avveckling, medan endast 13 procent motsatte sig den.

Den senaste undersökning som gjorts i Sverige (2015) visar att 8 av 10 är för att stänga ned pälsindustrin för gott.

 

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Vänsterpartiets pandemikrav: avveckla minknäringen

Se även: Stora ersättningar vid virusutbrott – samtidigt koncentreras djurhållningen allt mer

Se även: När ska Sverige släppa taget om pälsindustrin?

Fler artiklar av denna författare

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa