Mat och Klimat

Multinationella livsmedelsbolag ger hopp om storskalig övergång till regenerativt jordbruk

8 november 2022

Inför Cop27, FN:s klimattoppmöte i Egypten, kommer argumentationshjälp från oväntat håll: multinationella livsmedelsföretag som Bayer, Mars, McCain Foods, McDonalds, Mondēlez, Olam och Pepsi. Tillsammans har de finansierat en rapport som bland annat för fram slutsatsen att livsmedelsföretag och regeringar omedelbart måste agera för att förändra jordbruket. 

Den målsättning som sätts upp är senast år 2030 ha tredubblat den areal som odlas med regenerativa metoder från dagens ca 15 procent till i alla fall 45 procent, om 1,5-gradersmålet ska vara möjligt att uppnå.

Livsmedelssektorn svarar för en tredjedel av den globala klimatpåverkan, och de företag som står bakom rapporten utgör tillsammans en mycket stor andel av detta avtryck – så rapportens avsändare besitter onekligen potential till förändring. I rapporten presenteras studier rörande potatis, ris och vete, och förslag till politiska beslut kommer att presenteras vid Cop27.

Men ambitionsnivån sträcker sig längre än till att få beslut på plats vid klimattoppmötet. Under det kommande halvåret avser man att bland annat arbeta för att uppnå konkreta resultat; däribland att etablera ett gemensamt system för att mäta miljö- och klimatpåverkan, att ge jordbrukare ersättning för miljönytta som exempelvis kolsänkor, och att skapa en mekanism där man delar jordbrukarnas omställningskostnader.

 

Handlar om långsiktig överlevnad

Att företag som McDonalds och Pepsi står bakom en sådan politik kan tyckas överraskande, men handlar i grund och botten om företagens långsiktiga överlevnad – ett val mellan att öka kostnaderna för att få hållbart odlade livsmedel, eller att inte ha någon försäljning alls.

Att det multinationella bolaget Yara finns med bland de företag som står bakom rapporten kan vara svårare att inse bakgrunden till. Yara är världens största producent av kvävebaserat konstgödsel, och som sådant inte bara ensamt ansvarig för en mycket stor andel av den globala klimatpåverkan, men också med en verksamhet som inte har någon plats i ett regenerativt jordbruk. Konsekvensen av det som föreslås i rapporten är i praktiken att Yaras nuvarande verksamhet ska fasas ut. 

Men i pressmeddelandet som gick ut med rapporten förklarar Yaras VD Svein Tore Holsether sin inställning:

– Jord har två uppgifter, att producera tillräckligt med näringsriktig mat, och att lagra tillräckligt med kol. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa ett system med regenerativt jordbruk som inte enbart förbättrar jordarnas bördighet, men också ger positiva effekter på miljö och klimat.

En parallell kan dras till de oljebolag som börjar kalla sig själva energibolag. Men Yara är också på väg att gå från ord till handling. Man utlovar att 2023 lansera ett fossilfritt konstgödsel, utan användning av naturgas och med 80-90 procents reducerade utsläpp av koldioxid. 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Visited 12 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa