Mat och Klimat

TEMPLATE-2024-05

PlayFair Display 22
600 seminegrita
30 altura.

Så kan minskat matsvinn på åkern öka odlarens lönsamhet

Så kan minskat matsvinn
på åkern öka
odlarens lönsamhet

Tycker du om denna artikel?

ELIMINAR ESTOS TEXTOS

DESKTOP

PT Serif 18
400 Normal
18 Altura linea
Relleno
60 Derecha
60 Izquierda

TABLET

PT Serif 18
400 Normal
18 Altura linea
Relleno
20 Derecha
20 Izquierda

MOBIL

PT Serif 16
400 Normal
16 Altura linea
Relleno
5 Derecha
5 Izquierda

Matsvinn uppstår i alla led från jord till bord. Svinnet i butiker, restauranger och i hushållen är de led som kanske uppmärksammats mest de senaste åren, men Jordbruksverket lyfter också det stora matsvinn som uppstår redan på åkern. 

Det är ett svinn som i många fall kan vara svårt att undvika, då det bland annat påverkas av faktorer som står bortom den egna kontrollen, till exempel väder och skadedjursangrepp. Men delar av matsvinnet på åkern är självförvållat – helt enkelt orsakat av att högkvalitativa produkter inte tas om hand, utan i praktiken lämnas på åkern. 

Kan svinn bli nytta?

Men SLU bjuder nu in öppet till ett webbinarium den 15 november kl.10.00-12.00 där man vänder på frågeställningen – och istället fokuserar på de outnyttjade möjligheter finns i jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoströmmar. Kan det som idag är att betrakta som ett matsvinn, framöver istället utnyttjas för att öka jordbrukets hållbarhet och samtidigt skapa nya arbetstillfällen? 

Utgångspunkten för webbinariet är det europeiska innovationsprojektet Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoliproduktion och arrangör är SLU Future Food, en tvärvetenskaplig plattform vid SLU som tillsammans med näringsliv, myndigheter och andra sektorer utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Vid webbinariet medverkar bland annat Lotta Törner, livsmedelsakademin, på temat varför sidoströmmar är viktiga för Livsmedelsstrategin, och Marie Olsson, SLU, på temat nya möjligheter med sidoströmmar från broccoli. 

Under webbinariet presenteras resultat och erfarenheter från ett projekt där man har använt tidigare outnyttjade sidoströmmar från svensk broccoliproduktion till att ta fram nya inblandningsprodukter i livsmedelsproduktionen. Konsekvenser på alla delar av kedjan jord till bord har studerats, så som skörd, odlarens ekonomi, Livscykelanalyser, processteknik, livsmedelssäkerhet, näringsinnehåll och konsumenternas intresse.

 

Bakgrunden till att broccoli valdes ut för studien är att man vid traditionell broccoliodling enbart skördar den övre delen av broccoliplantan, medan stora delar av plantan lämnas därhän. Genom att använda andra delar av plantan i olika vegetabiliska inblandningsprodukter skulle matsvinnet kunna minska, och därmed också ge en större mängd använd råvara per ytenhet, med ökad lönsamhet för odlaren som effekt. Resultatet från projektet kan förstås också tillämpas vid annan odling, som till exempel av olika kålsorter eller grönsaker.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

UTVALDA INLÄGG

SENASTE NYHETERNA

Visited 17 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa