Mat och Klimat

Nacka kommun inför certifiering för hållbar skolmat

20 december 2021

Skolmatens betydelse för miljö och hälsa är ett ämne som engagerar många kostchefer runt om i landet. Nu inför Nacka kommun en certifieringsutbildning som ska öka takten i miljöarbetet och hjälpa eleverna att grundlägga en hållbar livsstil.

 

En del av lärandet

Varje dag serveras ungefär 19 000 portioner mat i Nackas skolor och förskolor. Kommunen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att minska klimat- och miljöbelastningen av dessa måltider. Man har till exempel infört ett system där överbliven mat säljs till självkostnadspris i en så kallad “klimatlåda” för att minska svinnet. Alla skolor erbjuder vegetariska alternativ och många skolor har en helvegetarisk dag i veckan. År 2030 är målet att 75 procent av råvarorna ska vara ekologiska, jämfört med 37 procent idag. 

Nu tar kommunen ytterligare ett steg i sitt miljöarbete genom att införa en certifieringsutbildning för  måltidspersonal, skolledare, lärare och pedagoger.

 – Om fler medarbetare involveras i måltiderna så bidrar det till en lugnare och tryggare måltidsmiljö. Det har visat sig vara en viktig faktor för att barn och elever ska äta sig mätta och inte kasta bort maten, säger Helena Pettersson, kostkonsult inom Nackas kommunala skolor.

Förhoppningen är att måltiderna ska bli en del av undervisningen och bidra till att barn och elever grundlägger en hållbar livsstil. 

-Att använda sig av måltidspedagogik kan ge många positiva effekter och till exempel bidra till att barn och elever grundlägger hälsosamma och miljövänliga matvanor, säger hon.

Utbildningen bygger på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan och har tagits fram i samråd med dietist, skolledare, kökspersonal och utbildningsstrateg. 

 

Se även: Växtbaserat Sverige: Detta krävs för omställningen till mer vego

Se även: Kon i rummet: Klimatpolitiken blundar för djurindustrin

 

Skolköken blir allt grönare

Nacka är bara en av många kommuner som arbetar för mer hållbara offentliga måltider. I undersökningen “Svensk Skolmat” visar det sig att sju av tio kommuner har fastställt en måltidspolicy som tar hänsyn till klimatet. Det rör sig då främst om att minska köttet, eftersom kötträtter i genomsnitt har 80 procent högre klimatpåverkan än växtbaserade alternativ. 

Fyra av fem kommuner erbjuder minst ett vegetariskt alternativ om dagen, och över hälften har minst en köttfri dag i veckan. Andelen skolor som har siffersatta mål för hur mycket växtbaserad mat som ska serveras i skolan har ökat från 29 till 37 procent på bara ett år.

Varje skoldag serveras över en miljon måltider i svenska grundskolor till en årlig kostnad på 6,5 miljarder kronor. Förra året utvecklade forskare från Karolinska Institutet en matematiskt modell som sänker matens miljöpåverkan, utan att kompromissa med pris, näringsinnehåll eller smak. 

Den meny som slutligen testades i tre grundskolor i Botkyrka kommun hade 40 procent lägre klimatpåverkan jämfört med den ursprungliga menyn, och kostnaderna blev 14 procent lägre. Inga råvaror uteslöts, men proportionerna förändrades så att animalier och frukt utgjorde en mindre del av intaget medan grönsaker och rotfrukter ökade. 6 av de 40 måltiderna var helt vegetariska. Se vår intervju med huvudförfattaren bakom studien nedan:

 

Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo

 

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Fler artiklar av denna författare

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa