Mat och Klimat

Satsningar på vatten och sanitet ger ekonomiska lyft

Över 2 miljarder människor saknar tillgång till säkert dricksvatten, och dubbelt så många saknar välfungerande sanitetssystem. Ändå görs alldeles för lite för att lösa dessa problem, som paralyserar och hämmar utvecklingen i många låginkomstländer (Foto: Sohaib Al Kharsa, Unsplash)

23 mars 2021

Igår uppmärksammades Internationella vattendagen i en värld där miljarder människor fortfarande saknar tillgång till rent dricksvatten och toaletter. Ökade satsningar på vatten och förbättrad sanitet skulle samtidigt få mycket gynnsamma ekonomiska effekter för många av världens länder. Det skriver Catarina de Albuquerque, ordförande för partnerskapet Sanitation and Water for All, i denna kommentar.

Vatten är grunden för allt liv. Utan tillgång till rent vatten kan inte god hälsa, välfärd, jämlikhet eller goda utbildningsresultat uppnås. Samtidigt investerar regeringar i många av världens länder allt för lite inom området. Och det internationella samfundet fokuserar för lite de enorma kostnader som de uteblivna satsningarna medför.

På global nivå beräknas 2,2 miljarder människor sakna tillgång till rent dricksvatten och 4,2 miljarder tvingas leva utan tillgång till en säker plats där de kan utföra sina behov. Enligt Världsbanken skulle de investeringar som görs för att täcka dessa människors tillgång till vatten och bra toaletter behöva tredubblas. Ett av de globala utvecklingsmålen är att alla människor till 2030 ska erbjudas rent vatten och sanitet. Att uppnå detta mål bör ses som en jättelik möjlighet.

 

En investerad dollar ger fyra tillbaka

För att råda bot på dagens bristande finansiering arbetar det globala partnerskapet Sanitation and Water for All med finansdepartement över hela världen för att lyfta fram de möjligheter som utökad vatten- och sanitetsservice skulle innebära för den ekonomiska tillväxten och möjligheten till en hållbar utveckling.

Om rätt investeringar görs skulle varje satsad dollar kunna ge mer än fyra gånger så mycket tillbaka samtidigt som ländernas bruttonationalprodukter skulle stiga. Detta eftersom sjukvårdskostnaderna skulle sjunka och produktiviteten öka. Det handlar om en avkastning som alla investerare skulle vara intresserade av.

Det finns gott om positiva exempel. Ett är Sydkorea där endast 17 procent av befolkningen hade tillgång till eget dricksvatten 1961, men där i stort sett alla har det i dag. Den snabba förändringen berodde på ett politiskt ledarskap som gjorde vattenfrågan till en central del av nationens samhällsbygge.

 

En grundförutsättning för livet självt

Tillgång till billigt, pålitligt och lättillgängligt dricksvatten och välfungerande toaletter leder till att mängder av barn slipper drabbas av sjukdomar. Friskare barn tar i sin tur upp näring bättre, blir starkare och presterar bättre i skolan – vilket förbättrar deras möjligheter att bidra till samhället.

Nya investeringar skulle även leda till att flickor och kvinnor tvingas använda mindre tid till att gå långa sträckor för att hämta vatten, och till att gå till toaletter som ligger långt från deras hem, med de risker detta medför.

Ökad tillgång på vatten och toaletter på skolor leder till att flickor slipper stanna hemma i samband med sin menstruation.

Coronapandemin har dessutom visat hur viktigt det är att människor har möjlighet att kunna tvätta sina händer med tvål och rent vatten. Trots detta saknas det fortfarande grundläggande tillgång på vatten och välfungerande toaletter på många vårdinstitutioner i världens utvecklingsländer.

Större satsningar skulle även stärka världens arbetskraft, samtidigt som den tid som många människor nu använder till att hämta vatten skulle kunna användas till annat. Med hjälp av förbättrad sanitet skulle världens familjer få betydligt mer tid till att studera, ta hand om barnen, eller arbeta. Det skulle främst gynna kvinnorna, som vanligen både ansvarar för att ta hand om barnen och att hämta vatten.

Välfungerande, välfinansierade och välskötta vattensystem har en förmåga att driva på utvecklingen inom en rad områden. Det stärker jämställdheten, tillgången till mat, möjligheten till utbildning och gynnar miljön.

Catarina de Albuquerque/ IPS / SWA

 

Se även: Forskare: Vattenfrågan nyckeln till fred runt Tchadsjön

 

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 11 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa