Mat & Klimat

Bara drygt 2 procent av svenskarna är med i något politiskt parti, trots att många fler är oroade för klimatet. Varför inte göra det lika naturligt att påverka i ett politiskt parti som att källsortera? (Foto: Skiftet demokratinätverk, CC BY 2.0)

24 augusti 2021

Klockan klämtar för klimatet. Idag är det också ett år kvar tills du kan lägga din röst i valen till riksdag, regioner och kommuner, då förtidsröstningen öppnar 24 augusti 2022. Veckorna innan valdagen kommer de flesta samtal mellan allmänhet och politiker äga rum, men vill du att dina samtal ska påverka mer, är det nu du bör agera.

De närmsta månaderna tas nämligen många viktiga beslut inom partierna. Vilka kandidater ska stå högst på listorna och därmed bli invalda? De som prioriterar miljö, eller de som prioriterar annat? De som vill göra mer för miljön, eller de som vill göra mindre för miljön?

Det kan man i bästa fall påverka med personkryss i allmänna val, men som medlem i ett politiskt parti kan man rösta i de interna personvalen, prata med kandidaterna och argumentera för kandidater, vilket ger mycket större chans att påverka.

Olika partier ger olika mycket inflytande till medlemmarna, men i alla partier kan man lyfta förslag och i vissa partier får medlemmarna avgöra vissa viktiga vägval direkt, utan ombud. I mindre partier i mindre kommuner är det oftast inte så många aktiva alls, så där finns stora möjligheter för en enskild ny medlem att påverka.

 

Som medlem kan du påverka vilka som hamnar på partiernas valsedlar (Foto: Kristianstad kommun, CC BY-NC 2.0 )

 

Färre medlemmar än någonsin

Förutom att betala medlemsavgiften och inte skada partiet, så finns inga skyldigheter om man är med i ett politiskt parti. Det är helt upp till dig vilka delar du deltar i och inte. Däremot ger det gott om möjligheter. Och man behöver inte ens vara öppen med att man är medlem.

Väldigt många vill att politikerna gör mer för klimatet, men väldigt få går med i politiska partier för att påverka. Det blir till och med färre. Nu är det i antal färre medlemmar i de politiska partierna än som någonsin uppmätts. Hela 97,7 procent av svenskarna är INTE med i något politiskt parti. Räkna bort unga barn och det blir ändå en extrem siffra.

Dessutom avstår de flesta medlemmar från att delta när det är en intern omröstning. Detta gör möjligheterna att påverka desto större för de som är med. Även i det största partiet är din andel av rösterna 100 gånger större än när alla vuxna svenskar får rösta. Sammantaget kan ett års engagemang i ett politiskt parti förmodligen påverka mycket mer än alla gånger du går till en vallokal gör tillsammans, vilket i sin tur i snitt lär påverka mycket mer än alla gånger du källsorterar.

Så varför inte göra det lika naturligt att påverka i ett politiskt parti som att källsortera? Enbart i Naturskyddsföreningen finns nästan lika många medlemmar som i alla riksdagspartier tillsammans. Det är enkel matematik att Sverige skulle kunna förverkliga miljörörelsens krav om miljörörelsen började engagera sig inom politiska partier. Det skulle förmodligen räcka långt även om bara 10 procent till av miljörörelsen gjorde det.

 

Valstuga på Miljöpartiets kongress (Foto: Miljöpartiet,  CC BY-NC-ND 2.0)

Att engagera sig i ett parti ger också kontakter, kunskaper och brett användbara erfarenheter som inte är så lätt att få lika bra på andra sätt. Så ta chansen att pröva påverkan inifrån, i ett politiskt parti.

Ett lokalt konkret förslag man kan driva är klimatsmart skolmat. På nationell nivå behövs åtgärder över huvud taget för klimatsmart mat, se min jämförelse av olika åtgärder här och mitt tidigare inlägg om påverkan här. Lycka till!

 

Göran Hådén

 
Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo.

Se även: Debatt: Stoppa storföretagens stämningar

Se även: Bilen får stå tillbaka i storstädernas corona-omstart

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.