Mat och Klimat

IPCC ger en dyster bild av klimatet - jordbruksregioner under hot

Översvämningar, extrema torrperioder och bränder blir allt vanligare i takt med att världen värms upp. FN:s nya klimatrapport målar upp en dyster bild av framtiden.

10 augusti 2021

Klimatförändringens konsekvenser är redan här, blir snabbt allt värre och det råder ingen tvekan om att det är mänsklig aktivitet som är den bakomliggande orsaken. Det var budskapen i FN:s klimatpanel IPCC:s omfattande rapport som släpptes i måndags. “Det är kod röd för mänskligheten”, sade FN-chefen António Guterres i ett uttalande.

Rapporten är en grundlig genomgång av det aktuella kunskapsläget i klimatforskningen och slår bland annat fast att klimatförändringen kan observeras över allt på jorden och att den saknar motstycke på hundratusentals år. Medeltemperaturen i världen har redan ökat med 1,1 grader sedan slutet på 1800-talet och Parisavtalets 1,5-gradersmål kommer sannolikt att överskridas inom de kommande 20 åren.

– “Den nya uppskattningen är någon gång under 2034, men osäkerheten är enorm…”, sade professor Malte Meinschausen, en av författarna bakom rapporten.

Senast FN:s klimatpanel gjorde en sådan omfattande genomgång av klimatvetenskapen var år 2013. I den nya rapporten beskriver forskarna vilka konsekvenser som är att vänta i en värld med allt högre koncentrationer av växthusgaser. De varnar också för att flera av de förändringar som redan skett i de naturliga systemen, som till exempel höjningen av havsytan, är oåterkalleliga på en skala på upp till tusentals år. Rapporten kommer tre månader innan världssamfundet samlas i Glasgow för nästa klimattoppmöte COP26. 

– “Om vi går samman nu så kan vi avvärja en klimatkatastrof. Men, som rapporten visar, så finns det ingen tid för förseningar och inget utrymme för bortförklaringar. Jag räknar med att världsledare och aktörer ser till att COP26 blir lyckat”, sade FN:s generalsekreterare António Guterres.

 

Världens viktigaste jordbruksområden är hotade

Enligt forskarna kommer 1,5-gradersmålet vara överskridet 2040 i alla tänkbara scenarion, med ökade värmerekord, längre värmesäsonger och fler intensiva regn och översvämningar som följd. Vid 2 graders global uppvärmning kommer extremvädret oftare nå kritiska trösklar för jordbruk och hälsa.

Rapporten slår fast att så kallade 10-årsregn (nederbördshändelser som statistiskt sett sker en gång var tionde år) redan nu är 1,3 gånger vanligare och för med sig 6,7 procent mer nederbörd, jämfört med hur det var under 1800-talets andra hälft. Tidigare 10-års torkor sker nu sannolikt två gånger per årtionde.

– “Värmeböljan i Kanada, bränderna i Kalifornien, översvämningarna i Tyskland och Kina, torkan i Brasilien – allt detta gör det väldigt tydligt att klimatextremer har en oerhörd påverkan, sade IPCC-forskaren Paulo Artaxo.

Om världen värms upp med 4 grader, vilket är ett tänkbart scenario, kan extrema torrperioder som tidigare skedde två gånger per århundrade komma att inträffa vartannat år. Detta kommer att ske i områden som redan idag plågas av återkommande torrperioder som Medelhavsområdet, södra Australien och västra Nordamerika. IPCC varnar för att flera av världens viktigaste jordbruksområden, framförallt i Sydamerika, är allvarligt hotade av det förändrade klimatet.

 

Centrala Brasilien plågas just nu av den värsta torkan på 91 år. Det är bara en av flera klimatkatastrofer som präglat sommaren 2021.

 

“Borde innebära dödsstöten för fossila bränslen”

Men den nya rapporten lyfter också mänsklighetens potential att kraftigt begränsa den kommande temperaturökningen. Den tidigare föreställningen att den globala medeltemperaturen skulle fortsätta att öka även långt efter att utsläppen begränsats till netto-noll, har nu reviderats. Om utsläppen halveras till 2030 och når netto-noll år 2050, kan temperaturökningen stoppas och till och med återkallas, skriver de.

FN:s generalsekreterare säger att IPCC:s nya rapport borde innebära “dödsstöten” för fossila bränslen.

– ”Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”, säger han i ett uttalande. Aktivisten Greta Thunberg skriver på Instagram att vi fortfarande kan undvika de värsta konsekvenserna, “men inte om vi fortsätter som idag och inte utan att behandla den här krisen som en kris”.

Sveriges statsminister kallar klimatet för “vår tids ödesfråga” och återupprepar målsättningen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

– ”Klimatomställningen innebär att vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder som både minskar utsläppen och ger jobb i hela landet. Men det är ett samhällsbygge som vi bara kan klara tillsammans”, skriver han i ett uttalande. 

 

Några viktiga fakta från rapporten:

  1. Den globala yttemperaturen var 1,09 grader Celsius högre under åren 2011-2020, jämfört med 1850-1900
  2. De fem senaste åren har varit de varmaste någonsin sedan mätningarna började
  3. Havsytehöjningen sker tre gånger så snabbt idag jämfört med perioden 1901-1971
  4. Det är i princip klarlagt att extrema värmeperioder har blivit vanligare och mer intensiva sedan 1950, medan köldperioder har minskat.
  5. Temperaturen kommer att öka med minst 1,5 grader Celsius till 2040, under alla utsläppsscenarier
  6. Arktis kommer troligen att vara isfritt i september åtminstone en gång innan 2050, under alla utsläppsscenarier
  7. Eldsäsongen kommer att förlängas och expandera i flera regioner

 

Redaktionen

 

 

 

 

Intervju om växtbaserad fisk med Tom Johansson från Hooked Foods

Se även: 3D-printad veganlax snart i europeiska matbutiker

Se även: Växtbaserat fortsätter att öka kraftigt i Europa

Fler artiklar av denna författare

Kommentarer är stängda.

Visited 3 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa