Mat och Klimat

AP-fonderna tillbakavisar kritiken - “påverkar i rätt riktning”

AP-fonderna har länge kritiseras för bristande miljöhänsyn med bland annat miljardinnehav i kött- och fossilbolag. Men enligt fondernas företrädare har hållbarhetsarbetet skärpts och man arbetar även för att påverka de här bolagen i rätt riktning. “Grenwashing”, säger Alex Brekke på Amazon Watch – en av flera organisationer som anmält AP-fonderna till FN.

Skärpta krav på fondernas innehav

De senaste åren har förändringar också gjorts i AP-fondernas innehav, vilket möjligtvis kan hänga samma med att kraven skärptes för första till fjärde AP-fonden 2019, då en högre ambitionsnivå inom hållbarhet och infördes med lagtext att förvaltningen ska bedrivas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Bland annat har AP4 sedan dess avyttrat hela innehavet i starkt kritiserade Chevron, vilket framgår av den senaste innehavslistan 

Första AP-fonden har dock kvar det kritiserade innehavet i JBS. Fondens kommunikationschef, Sara Christensen pekar på hur AP-fondernas Etikråd har en dialog med JBS, vilket man också beskriver närmare i Etikrådets senaste Årsrapport (sida 33.)

– Huvudfokus i dialogen med bolaget är arbetsmiljöfrågor i slakterierna samt anti-korruptionsarbete, två områden där bolaget utvecklat sitt arbete. Vi har även en dialog sedan en tid tillbaka angående spårbarhet av boskap och då specifikt från olagligt avverkade områden i Amazonas. Tillsammans med en större grupp investerare arbetar nu Etikrådet med fler bolag i den brasilianska boskapsindustrin för att förbättra spårbarheten av boskap i hela industrin, säger Christensen.

Sjunde AP-fonden omfattas inte av de skärpta etiska kraven. Men dess chef för kommunikation och ägarstyrning, Johan Florén, framhåller att man likafullt arbetar för en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning som utgår från de internationella konventioner som Sveriges har skrivit under. Parisavtalet är ett av dessa, varför AP 7 arbetar för att de bolag man har innehav i ska redovisa sin direkta och indirekta lobbying inom klimatpolitiken, samt visa att den inte står i konflikt med Parisavtalet. 

– Vi äger inte bolag som bryter internationella konventioner när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. De svartlistar vi, vilket innebär att vi säljer av och offentliggör namn och motiv i årsredovisning och på webbplats. Vi menar att pensionsfonder av vår typ ska ta ansvar och använda den ägarmakt vi har för att bidra till en hållbar utveckling. Som aktiv ägare i en global fond med mer än 3 000 bolag, kan vi göra betydligt större skillnad än på något annat sätt, säger Florén.

Amazon Watch: Sverige grönmålar sin image

Johan Florén menar att det tvärt om skulle vara negativt att sälja innehav i de bolag som kritiseras. 

– Skulle vi omdefiniera vårt investeringsuniversum och sälja aktierna i en sektor till andra ägare, avsäger vi oss ägarmakten utan att det påverkar bolagen. Våra regelverk har inte förändrats de senaste åren. Däremot har vi själva utvecklat svartlistningen till att även omfatta stora kolbolag som fortsätter expandera, säger Florén.

Någon juridisk eller formell effekt menar han att Amazon Watch anmälan inte kommer att ha.

– Amazon Watch utspel tolkar jag i första hand som opinionsbildning.

Men Alex Brekke, generalsekreterare på Amazon Watch, framhåller att anmälan likafullt kan ha effekt.

– Vi hoppas att en FN-anmälan ska vara en varningsklocka för våra svenska politiker samt att det ska inleda en dialog gällande våra pensionspengar, något som en stor majoritet av svenska folket är helt ovetande om, säger Brekke.

Inte minst hoppas Brekke att anmälan ska sätta press på Etikrådet i dess fortsatta arbete.

– Sveriges regering har som ambition att gå i bräschen för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, men med AP-fondernas förödande investeringar är Sverige på milsvida avstånd från att bli ett föregångsland. Att AP-fonderna lyfter hållbarhet i sin kommunikation och rapporter, samtidigt som de investerar 15,7 miljarder i flera av världens största utsläppsbovar och fossilbolag, är ännu ett tydligt exempel på att Sverige grönmålar sin image som ett land som driver hållbarhets- och rättighetsfrågor, säger Brekke.

Niclas Malmberg

Se Även: Kritiserat frihandelsavtal kan ännu bli av

Se även: Butikskedjorna svarar på frågor om brasilianskt kött

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 8 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa