Mat och Klimat

Labbodlat kött godkänt för försäljning
i USA

Tycker du om denna artikel?

Labbodlat kött är livsmedel där man istället för att föda upp och slakta djur tar celler från t ex höna, ko eller gris, som sedan odlas i en tank genom att näring och energi tillförs. Mat och klimat har tidigare lyft att Singapore var det första landet i världen att tillåta försäljning av labbodlat kött. 

USA är nu näst i tur, där två företag givits tillstånd till försäljning av kycklingbaserat labbodlat kött. Vid sidan av Eat just, som är det företag som redan är igång kommersiellt i Singapore, är det företaget Upside Foods som nu ges möjlighet att gå från produktutveckling till affärsverksamhet.

Båda företagen har sin hemvist i Kalifornien, och båda kommer att inleda försäljning av labbodlat kött baserat på kycklingceller på välrenommerade restauranger, och med berömda kockar som marknadsföringshjälp. 

Upsides Foods produkter kommer att serveras på Bar Crenn i San Francisco, medan Eat Justs dito hamnar i Washington, D.C. Lanseringsstrategin är tydlig: labbodlat kött är inget lågprisalternativ, utan delikatesser för riktiga finsmakare. 

Öppnar dörren för en ny marknad

Prövningen i USA har handlat om att säkerställa livsmedelssäkerhet. I och med att det fastslagits att dessa två företags labbodlade kött är säkert att äta, är dörren öppen för andra livsmedelsföretag att också utveckla labbodlat kött. En handfull företag i USA har redan lämnat in ansökningar eller är i färd med att göra det.

Eat Just började sin verksamhet inom växtbaserade livsmedel, som exempelvis mungbönebaserad protein, och man kombinerar nu labbodlat kött och växtbaserat protein i nuggets med 70 procent labbodlade kycklingceller och 30 procent mungböneprotein.

Den första produkt Upside Foods lanserar består däremot till 99 procent av labbodlade kycklingceller, och har enligt företaget valts ut till lanseringen då det är en produkt som liknar kyckling helt både till textur och smak.

Enligt Livsmedelsverket finns i dagsläget ingen ansökan om att sälja labbodlat kött inom EU, varför EU-kommissionen inte har tagit ställning till om det är säkert att äta eller inte. När sådan ansökan väl lämnas in prövas saken, men utfallet torde bli att produkten anses vara säker att äta även i Europa.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 54 times, 13 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa