Mat och Klimat

Miljögrupper rasar mot kanadensiskt oljebolag - hotar ekosystemen i södra Afrika

20100518_KatondoFarmProject_HighRes
En stor del av det planerade oljefältet i Botswana och Namibia ligger inom Okavango-flodens deltaområde, som finns med på Unescos världsarvslista. Foto: Servaas van den Bosch/IPS

Omvärlden måste agera för att stoppa ett kanadensiskt bolags planer på att utvinna olja i ett stort känsligt flodområde i södra Afrika. Det kräver miljöorganisationer och grupper som arbetar för att skydda hotade djurarter.

 

Ett hot mot djurliv och lokalbefolkningen

Det kanadensiska oljebolaget Recon Africa har fått licens för att leta efter olja i ett stort område i delar av norra Namibia och Botswana. Platsen ligger inom floden Okavangos deltaområden. Det är en region där världen största population av savannelefanter lever, samt dussintals hotade djurarter. Dessutom bor närmare 200 000 människor i området.

Kritiker menar att projektet riskerar att orsaka stora skador på ekosystemet och utgör ett hot mot djurlivet och lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter.

Lokala organisationer som motarbetar oljeutvinningen menar att det krävs internationella insatser för att hindra projektet – och de betonar att det handlar om en fråga som berör hela mänskligheten.

Den lokala aktivisten Ina-Maria Shikongo är engagerad i en kampanj mot utvinningen. Enligt henne skulle de enorma mängder olja som Recon Africa uppger att de potentiellt kan utvinna i området ge upphov till jättelika mängder av miljöavfall och utsläpp av växthusgaser som skulle drabba hela världen.

– Även om det är vi i det globala syd som drabbas hårdast av den här typen av projekt så börjar även länderna norrut att drabbas, i form av värmeböljor, säger hon till IPS.

 

Farhågor om fracking

Recon Africa inledde testborrningar i Namibia i slutet av förra året. Om resultatet blir lyckat förväntas hundratals oljekällor att börja utvinnas i området.

Enligt bolagets egna beräkningar finns det potentiellt möjlighet att utvinna 120 miljarder fat olja på fältet, vilket skulle innebära en av de största oljefyndigheter som upptäckts under de senaste decennierna.

Bolaget fick sin licens redan 2015, men kritiken mot satsningen har på senare tid tilltagit. Detta då det framkommit att det eventuellt finns planer på att använda sig av den hårt kritiserade tekniken fracking vid utvinningen.

Fracking, eller hydraulisk sprickbildning, går ut på att via borrhål pressa ner vatten, kemikalier och sand med högt tryck i skifferlager i berggrunden. Det är en metod som har förbjudits i vissa länder och kritiker menar att den orsakar allvarliga föroreningar av lokala vattenkällor.

– Vårt ekosystem är mycket känsligt och vi är beroende av vårt grundvatten. Vad skulle hända om det blev förgiftat? Både de vilda djuren och lokalbefolkningarna är beroende av vattnet. Om det förstörs kan hela det lokala livsmedelssystemet gå förlorat, säger Ina-Maria Shikongo.

Även Rosemary Alles, grundare av organisationen Global March for Elephants and Rhinos, är mycket kritisk till projektet. Hon säger till IPS att även om Recon Africa förnekar att de planerar att använda sig av fracking, så finns det ändå farhågor om att metoden kommer att utnyttjas.

 

 

Hundratals jordbruk i regionen

Samtidigt finns det en stor oro för hur djurlivet ska påverkas av satsningen. I synnerhet gäller det de runt 130 000 elefanter som är beroende av Okavangodeltats naturliv. Aktivister menar att de vibrationer som provborrningarna ger upphov till kan störa elefanterna – och att en fullskalig satsning riskerar att leda till att elefanterna ger sig av till andra områden. Något som i sin tur skulle öka riskerna för att de utsätts för tjuvjakt, men också för att problemen med att elefanter och människor kommer för nära varandra skulle förvärras.

Det finns även kritiker som menar att lokalbefolkningarna inte har blivit tillräckligt konsulterade i planeringen av projektet.

Den brittiska organisationen Environmental Investigation Agency har konstaterat att det finns hundratals jordbruk inom det område där oljeutvinningen planeras, men att det inte tydligt framkommit i vilken utsträckning dessa familjer har fått ge sin syn på projektet.

Recon Africa har bemött kritiken genom att hänvisa till att man hittills bara har fått licens för undersökande arbeten, där inte fracking ingår – och att man bara är intresserade av att utföra konventionell oljeutvinning.

Bolaget uppger även att den lokala energiproduktionen kan utvecklas på ”ett miljömässigt och socialt ansvarstagande sätt”, och att den kan bidra till en välbehövlig ekonomisk och social utveckling i regionen.

Bolaget uppger också att de genomfört välbesökta offentliga konsultationer med lokalbefolkningen, som ska ha välkomnat projektet. Detta trots att det kritiker hävdar motsatsen.

Enligt Recon Africa skulle satsningen innebära nya arbetstillfällen och en starkare ekonomi för lokalbefolkningen, något som även har lyfts fram av Namibias regering.

Ed Holt / IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

Visited 8 times, 6 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa