Mat & Klimat

Protester bromsar frihandelsavtal mellan EU och Mercosur

31 oktober 2021

Massiva protester från civilsamhällets organisationer har gjort att ratificeringen av frihandelsavtalet mellan EU och Sydamerikanska tullunionen Mercosur har bromsats. Det är organisationer på båda sidor av Atlanten som riktar kritik mot att avtalet saknar tydliga hållbarhetskriterier. 

 

Sverige fortsatt positivt

Som resultat av protesterna har EU-parlamentariker från bland annat Österrike, Frankrike, Belgien och Luxemburg, tagit ställning mot avtalet, och processen för att godkänna avtalet har därför bromsats upp. EU-parlamentet beslutade dessutom den 20 oktober att avtalet inte kan ratificeras i sin nuvarande form: med hänvisning till att det inte säkerställer skyddet av biologisk mångfald, i synnerhet i Amazonas, och inte heller innehåller några garantier när det gäller jordbruksnormer.

Majoriteten av de svenska EU-parlamentariker är dock fortsatt positiva till avtalet, och beskedet från den svenska regeringen är att avtalet behöver ratificeras så snart så möjligt. Detta trots att en namninsamling med 35 000 underskrifter lämnats in till utrikesdepartementet i samband med en demonstration organiserad av en koalition av svenska civilsamhällesorganisationer. Men vad är det då man protesterar mot?

Kortfattat kan sägas att handelsavtalet mellan EU och Mercosur i dess nuvarande form ökar risken för illegal skogsskövling av Amazonas, människorättskränkningar gentemot urfolk samt hindrar de hållbara utvecklingsmålen från att uppnås, säger Alex Brekke, talesperson Stop EU-Mercosur Sverige.

Se även: UD: Sverige stödjer frihandelsavtalet med Mercosur

 

Måste rivas upp och göras om

EU-kommissionen har däremot delvis tagit protesterna på allvar, och för i dagsläget dialog med länder i Mercosur som kan landa i att ett ytterligare protokoll tillförs avtalet. Men koalitionen av civilsamhällesorganisationer menar att detta inte löser de problem som avtalet medför, då avtalet i stort gynnar storskalig produktion, och därför utgör ett hot både mot natur och mänskliga rättigheter. 

– Om det implementeras kommer avtalet att främja avskogning, brott mot både mänskliga rättigheter och naturen, skada urfolk. Amazonas regnskog och urfolken som lever där är redan nära en oåterkallelig brytpunkt. Frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur skulle ytterligare hota regnskogen och urfolks rättigheter på grund av ökat incitament till markövertagande för kött- och sojaproduktion. 

Se även: Rädda regnskogen – stoppa Mercosur-avtalet

 

 Brasil de Fato is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

 

Den bristande skogspolitiken och urfolksfientliga agendan i framför allt Brasilien gör det hållbarhetsmässigt orimligt att ingå ett avtal vars hela essens ämnar att öka handeln med riskvaror så som kött och soja, förklarar han vidare. Urfolken är de bästa förvaltarna av Amazonas regnskog, och eftersom deras mänskliga rättigheter inte är tillgodosedda eller skyddade bör Sverige säga nej till frihandelsavtalet.

Koalitionen är inte negativa till samverkan mellan EU och Mercosur generellt, men menar att en hållbar handelsmodell måste baseras på principer om solidaritet, skydd av mänskliga rättigheter och respekt för planetens gränser.

Avtalet ska rivas och göras om. Det är viktigt för oss att företag och regeringar samråder med urfolkssamhällen som kan komma att påverkas av industriella projekt inom deras markgränser. Urfolkens råd skall också respekteras. Avtalet i nuvarande form saknar också tydliga konsekvenser för de aktörer som agerar inkorrekt, säger Brekke.

Niclas Malmberg

 

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Trålgränsen flyttas ut för att skydda Östersjöns ekosystem

Efter att S ställt sig bakom beslutet står det nu klart att trålgränsen i Östersjön flyttas ut från dagens 4 sjömil till 12 sjömil på prov. “Fisket måste ske inom naturens ramar”, säger Elin Segerlind (V).

Klimat
Göran Hådén

Opinion: Därför räcker inte 99% mental omställning

Ska vi klara klimatet behöver överkonsumtionen försvinna snarast. De flesta är faktiskt positiva till att sänka sin materiella levnadsstandard för miljöns skull och 3 av 4 kan tänka sig köpa färre saker. Så varför händer det inte?

Klimat
IPS Inter Press Service

Fossila bränslen subventioneras med enorma belopp

Samtidigt som världens politiker diskuterar de åtgärder som krävs för att bemöta klimatkrisen så subventionerades den fossila bränsleindustrin bara under förra året med hisnande 5,9 biljoner dollar.

Djurrätt
Michael Abdi Onsäter

WWF slår hål på myten om det hållbara kycklingköttet

Svensk kyckling får rött ljus av Världsnaturfonden i årets köttguide efter att kriterier för klimat och djurvälfärd skärpts. Faktum är att endast 1-3 procent av det kött som konsumeras i Sverige godkänns av miljöorganisationen.

Miljö
Niclas Malmberg

SLU-forskare kritiserar Jord till bord-strategin: “Innehåller målkonflikter”

I oktober klubbade EU-parlamentet Från jord till bord-strategin. Det är nu EU-kommissionens uppgift att lägga fram lagstiftningsförslag för att implementera den. Men klart står redan att strategin misslyckas med att skapa förutsättningar för ett hållbart jordbruk, enligt rapporter som tagits fram av SLU-forskare