Mat och Klimat

Rädda regnskogen – stoppa Mercosur-avtalet

Det var en gång en regnskog full av liv. En väldigt lång gång faktiskt, då Amazonas regnskog i Sydamerika är minst 55 miljoner år gammal. Det är svindlande länge…

Enbart år 2000-2018 skövlades en yta stor som Spanien. Nu hotar Mercosuravtalet att driva på avskogningen av Amazonas än mer, men Sverige kan och bör stoppa EU från att ingå avtalet, skriver Göran Hådén. (Foto: Deb Dowd, Unspash)


Nu har dock en femtedel skövlats på bara 55 år. Fortfarande finns mycket kvar då ytan är hela 5,5 miljoner kvadratkilometer, dvs större än hela Norden inklusive Grönland. Men vi bedöms bara vara 2-8 procents ytterligare skövling från en tippunkt då hela Amazonas går från regnskog till savann. 

Enbart år 2000-2018 försvann just åtta procent av all regnskog i Amazonas. Det motsvarar en yta stor som Spanien. Sedan Bolsonaro 2018 röstades fram till president med 55 procent av rösterna har takten i skövlingen ökat ytterligare.

Så om vi har otur kan hela Amazonas regnskog när som helst börja övergå till savann. Vi ser redan oroande tecken i den riktningen. Har vi istället tur finns tid att successivt återgå till urfolkens hållbara bruk av regnskogen under den tid som världens länder lovat göra den stora gröna omställningen för fossilfrihet.

55 miljoner år är onekligen en lång tid jämfört med storföretagens kvartalsrapporter som kan avgöra skogens öde. Men det är ändå en kort tid jämfört med att det tagit naturen över fyra miljarder år att utvecklas fram till vår nuvarande biosfär, där miljoner olika arter ingår i komplexa nätverk. Det är till och med så att Amazonas ekosystem hänger ihop med Afrika. Sand från Saharaöknen blåser över Atlanten och spelar en stor roll i att hålla Amazonas grönt.

Människans försök att själva skapa spektakulära storskaliga ekosystem har hittills inte varit i närheten av att lyckas. Det manar till ödmjukhet, men istället är vårt bidrag hittills att vi mer än halverat regnskogens yta i världen. Den största regnskogen som är kvar är Amazonas, som i första hand skövlas på grund av den ytkrävande onödiga köttindustrin, inklusive djurfoder.

Så vi sågar vi nu inte bara av grenen vi sitter på, utan skövlar enorma skogar. Världens viktigaste skogar. Hela 10 procent av världens arter har sitt hem i Amazonas och avskogningen av Amazonas har även visat sig öka risken för pandemier. Redan nu tvingas brasilianska storstäder ransonera vatten eftersom skogsskövlingen minskat nederbörden.


Mercosuravtal nytt hot

Nu hotar Brasiliens produktion av kött och djurfoder breda ut sig över ännu mer regnskogsmark till följd av ett nytt handelsavtal mellan EU och Mercosur-länderna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Det blir i så fall ännu enklare och billigare att skicka världens klimatsämsta kött till din lokala matbutik.

Sverige skulle ensamt kunna stoppa detta avtal eftersom alla EU-länder måste vara överens om handelsavtal. Men Sverige hör tvärtom till de EU-länder som driver på mest för sådana här miljöförstörande avtal, eftersom man värderar mer frihandel högre än miljö. Av riksdagspartierna är det bara V och MP som säger emot, men många miljöorganisationer har börjat engagera sig för #StopEUMercosur

Vad är det då för fantastiska fördelar som gör att våra folkvalda driver på för Mercosur-avtalet? Enligt de själva bedöms avtalet öka EU:s BNP med 0,1 procent till 2032, vilket är lika lite som liknande avtal. Det kan jämföras med att världsekonomin beräknas förlora 10 procent varje år på grund av förstörd natur.

Handel bör i grunden vara både fri och rättvis inom naturens ramar. Men handelsavtal som de nu utformas har upprepade gånger visat sig gynna endast storföretag, medan genomsnittliga arbetare och miljön betalar priset. Mycket politik låses fast i dessa avtal, vilket även försvagar demokratin.

Som tur är finns andra EU-länder som vill stoppa Mercosur-avtalet. Inget är klart, men just nu ser därför avtalet ut att stoppas i dess nuvarande form. Det vore en historisk seger då dessa avtal brukar krånglas igenom trots motstånd.

Opinionssiffrorna pekar också för att Bolsonaro inte kommer bli omvald nästa år. Men det räcker inte att sluta röra sig i fel riktning. Vi behöver snarast börja röra oss tillräckligt fort i rätt riktning.

Kampen för Amazonas kräver mer än att stoppa detta avtal, och kampen för världen kräver stopp för liknande miljöförstörande avtal. För att det ska bli verklighet krävs ett grundläggande tankeskifte. Makthavarna behöver börja ta konsekvenserna av att miljön är grunden för allt annat. Mänsklig utveckling måste ske inom naturens ramar. Vi kan alla inse att det inte är mer miljöförstöring som behövs för att må bra.  

Se även: Debatt: Stoppa storföretagens stämningar

Se även: UD: Sverige stödjer frihandelsavtalet med Mercosur

SENASTE NYHETERNA

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa