Mat och Klimat

Välj ekologiskt snabbkaffe från Brasilien utan mjölk

18 november 2022

Studien Environmental effects of coffee, tea and cocoa, publicerad av tre forskare vid SLU i Uppsala, är ett av underlagen till årets upplaga av WWF:s vegoguide. Studierna av vilken miljöpåverkan kaffe, kakao och te har visar på mycket stora skillnader beroende på land och produktionssätt. 

 

Storkonsumenter

Mot bakgrund av att vi svenskar är storkonsumenter av kaffe – hela 7,2 kg per person och år – spelar det stor roll vilket kaffe vi väljer. Och det bästa är, enligt studien, ekologiskt snabbkaffe från Brasilien utan mjölk.

I jämförelse med kaffe från Honduras, Kenya och Peru är det brasilianska kaffet ett mindre hot mot den biologiska mångfalden. Sämst ur det perspektivet är kaffe från Honduras. Skillnaden är så stor att sett enbart till biologisk mångfald är konventionellt kaffe från Brasilien faktiskt att föredra framför ekologiskt kaffe från något av de andra tre länderna. Men allra bäst är förstås det ekologiska brasilianska kaffet, inte minst när problem med användning av bekämpningsmedel vägs in i jämförelsen.

WWFs rekommendation landar i att ekologiskt kaffe från Brasilien helst ska väljas, men att såväl konventionellt kaffe från Brasilien som ekologiskt kaffe från övriga länder är OK. Konventionellt kaffe från Honduras, Kenya och Peru bör vi däremot endast dricka i undantagsfall.

 

Brygg eller snabb?

Ur klimatperspektiv är det dock inte bara hur & var kaffet odlas som avgör vilken påverkan kaffet i koppen har. Även om bryggkaffet ger 4 kg koldioxidekvivalenter per kg kaffe och snabbkaffet 11,5 kg koldioxidekvivalenter per kg kaffe, är snabbkaffet att föredra, då det går åt mindre mängd kaffe per kopp jämfört med bryggkaffe. Per liter drickfärdigt kaffe beräknas bryggkaffet ge 0,25 kg koldioxidekvivalenter och snabbkaffet 0,16 kg koldioxidekvivalenter.

Men när det kommer till klimatperspektiv är den stora frågan om kaffet dricks svart eller med mjölk. En latte med mjölk orsakar mer än nio gånger så stor klimatpåverkan som en kopp snabbkaffe med havremjölk. Samma gäller förstås om mjölk används till te eller choklad, se tabell. Allra bäst ur klimatperspektiv är te utan mjölk, som landar i ett avtryck på 0,013 kg koldioxidekvivalenter per kopp, dvs ungefär hälften mot en slät kopp svart kaffe. 

Som med allt annat ska man också agera för att minska svinnet när det kommer till kaffe. Enligt Naturvårdsverket häller vi svenskar ut mer än 84 miljoner liter kaffe och te per år, vilket motsvarar ungefär 8 liter eller 40 koppar per person. WWFs tips för att komma till rätta med kaffesvinnet är bland annat att hälla upp överblivet kaffe i termos för att använda senare, eller använda i matlagning. Och även kaffesumpen kan faktiskt göra nytta – den innehåller bland annat kväve och fosfor som dina växter behöver.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa